Zoeken

Afdelingshoofd Forensische Crisis Unit

Functie

Voor de nieuw op te richten Crisis Unit binnen de doelgroep Forensische Psychiatrie zoeken wij een:

 

AFDELINGSHOOFD

 

Forensische psychiatrie is een gespecialiseerde tak van de psychiatrie die zich richt op risicoreductie en welzijnsbevordering bij mensen met psychische problemen die strafbare feiten gepleegd hebben. Het zorg-landschap van de forensische psychiatrie is voortdurend in beweging: het aantal residentiële plaatsen, samen met het mobiele aanbod, neemt toe. Om gespecialiseerde crisiszorg te kunnen aanbieden, wordt er binnen dit veranderend landschap een residentiële forensische crisis-unit opgericht.

Als afdelingshoofd bij de zorggroep Sint-Kamillus ben je verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van deze afdeling. Meer specifiek ben je verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, de zorgorganisatie (in alle facetten, ook infrastructuur en financieel) en de zorgcommunicatie. Je bewaakt de kwaliteit van de verpleegkundige zorg van de afdeling en denkt na over manieren om deze zorg nog te verbeteren. Gezien het een nieuwe afdeling is werk je actief mee aan de ontwikkeling en opstart ervan.

ACTIVITEITENDOMEINEN

 • Ontwikkelen van de afdeling: Je werkt actief mee aan de inhoudelijke en structurele ontwikkelingvan de afdeling. Je gaat op zoek naar relevante literatuur en praktijkvoorbeelden, je levert ideeën aan, en je werkt deze uit in samenwerking met de doelgroepcoördinator en de medewerkers van de afdeling;
 • Organiseren van de afdeling: je ziet er op toe dat de nodige middelen inzake medewerkers aanwezig zijn om de goede werking van de afdeling te kunnen garanderen;
 • Leiding geven aan medewerkers: je coördineert taken en verpleegkundige activiteiten, je delegeert deze waar nodig en volgt de uitvoering op; 
 • Waken over goede patiëntenzorg: je zorgt voor de toepassing van de visie inzake patiëntenzorg van de afdeling. De visie inzake patiëntenzorg wordt uitgezet door de stuurgroep  i.s.m. de doelgroepcoördinator;
 • Vertegenwoordigt de afdeling: je vertegenwoordigt de afdeling op verschillende fora.
Profiel

Competenties

 • Mensgericht. Vanuit een positief mensbeeld stem je je acties af op gevoeligheden, behoeften en wensen van de mensen die op ons een beroep doen, ook wanneer deze niet rechtstreeks geuit worden;
 • Verantwoordelijk. Je neemt je eigen taken en verantwoordelijkheden spontaan op met inachtname van je eigen grenzen;
 • Samenwerken. Je houdt rekening met de andere teamleden en je werkt actief en constructief samen;
 • Groei en ontwikkeling. Je neemt acties ter bevordering van je eigen professionele en persoonlijke groei en die van de organisatie om zo bij te dragen tot het realiseren van de professionele norm;
 • Plannen en organiseren. Je brengt structuur aan in tijd en ruimte en je stelt prioriteiten bij het aanpakken van problemen;
 • Coachen en ontwikkelen. Je begeleidt en motiveert medewerkers tot optimale prestaties, groei in hun functie en verruiming van hun loopbaankansen;
 • Delegeren. Je draagt taken en verantwoordelijkheden over, in overeenstemming met de mogelijkheden en de motivatie van de medewerker;   
 • Beslissen. Je neemt op het juiste moment standpunten in, je neemt beslissingen en je verbindt je hieraan door er naar te handelen;
 • Veranderingsgerichtheid. Je stelt je open voor (organisatie-)verandering en je past je effectief aan aan nieuwe werkwijzen en denkkaders;
 • Stressbestendigheid. Je blijft efficiënt functioneren tijdens en na moeilijke situaties, onder druk, bij tegenslagen of kritiek.

 Kennis en kunde

 • Je behaalde het diploma van bachelor in de verpleegkunde en je bent houder van een visum om het beroep te mogen uitoefenen;
 • Je behaalde de kaderopleiding of een licentie/masteropleiding of je bent bereid deze op korte termijn te behalen;
 • Kennis en/of ervaring met herstelgerichte zorg is een pluspunt;
 • Je beschikt over de nodige vaardigheden in het omgaan met informaticatoepassingen;
 • Je draagt op een positieve wijze bij tot de waardengerichtheid van onze organisatie en hebt respect voor de christelijke inspiratie ervan.
Aanbieding
 • Wij bieden je een voltijdse vervangingsovereenkomst op naam (in kader van zwangerschaps- en bevallingsrust);
 • Ingaande vanaf 1 september 2021;
 • Loon aan het officiële ziekenhuisbarema (IFIC Cat. 17) en andere extralegale voordelen zoals groepsverzekering, maaltijdcheques, tussenkomst in vervoerskosten, gratis treinabonnement, fietsvergoeding, verhoogde tussenkomst op een busabonnement, gratis hospitalisatieverzekering, eigen bedrijfsrestaurant,…
 • Het ziekenhuis bevindt zich in een groene omgeving, is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en heeft een ruime parking.
Solliciteer bij:

Sollicitatieformulier

Persoonlijke gegevens
Upload je CV.
Slechts één bestand.
50 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, xls, xlsx.
Motiveer je sollicitatie
Slechts één bestand.
50 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx.
Jobs op maat
Lees hier onze privacy voorwaarden.

Zorggroep Sint-Kamillus bestaat uit: een psychiatrisch ziekenhuis op twee campussen, een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) voor bewoners met diverse ziektebeelden en een polikliniek op campus Sint-Kamillus. Sint-Kamillus stelt een een 600-tal mensen te werk. 

Diploma
Bachelor in de verpleegkunde
Contract
bepaalde duur

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte