Zoeken

Begeleider aanklampende zorg Mobiel Team

9340 Lede
Functie

Je werkt als begeleider in een deelwerking aanklampende zorg van het bestaand mobiel team. Deze nieuw opstartende werking is specifiek gericht naar de doelgroep van zorgwekkende zorgmijders met een (vermoeden van) een psychische problematiek. In nauwe samenwerking met lokale actoren (eerstelijnsactoren, welzijnspartners en lokale besturen,…) worden deze burgers, die niet in zorg zijn en dus niet altijd gekend zijn door de GGZ-partners gesignaleerd en aangemeld via een casusoverleg aan het team aanklampende zorg.  Je begeleidt deze zorgwekkende zorgmijders aan de hand van aanklampende zorg of bemoeizorg in hun leefomgeving, je tracht een vertrouwensband op te bouwen, een zorgnetwerk rond de cliënt op te zetten en dit netwerk te ondersteunen met oog op stabilisatie, harm reduction en verhogen van levenskwaliteit op verschillende levensdomeinen, je neemt deel aan de teamwerking en (multidisciplinair) overleg overheen sectoren. Je wordt aangestuurd door de teamcoördinator en de superviserend arts.

Profiel
 • Je beschikt over een bachelor diploma in een menswetenschappelijke richting of HBO5 verpleegkunde mits relevante ervaring
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met de doelgroep van zorgwekkende zorgmijders en/of cliënten met een psychiatrische kwetsbaarheid of hebt een bijzondere affiniteit met deze doelgroep
 • Kennis en vaardigheden m.b.t. herstelgeoriënteerde zorg strekt tot aanbeveling (SRH-methodiek, (F)ACT, motivationele gespreksvoering, etc.) 
 • Je beschikt over de nodige organisatorische vaardigheden (flexibel en autonoom werken, agenda kunnen beheren, planmatig werken,…).
 • Je bent sterk in verbale communicatie en vaardig in schriftelijke rapportage
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig
 • Je bent avontuurlijk en flexibel ingesteld (flexibel handelen bij onverwachte situaties, initiatiefname)
 • Je kan ageren in crisissituaties en bent hierbij besluitvaardig (risico’s inschatten zoals agressie, zelfverwaarlozing, suïcidaliteit,… )
 • Je hebt een goed inlevingsvermogen en staat voor een respectvolle bejegening
 • Je hebt een attitude gericht op empowerment van de cliënt en zijn omgeving
 • Je haalt arbeidstevredenheid uit processen eerder dan uit resultaat
 • Je bent bereid om avondshiften te werken
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken.
 • Je bent een positieve persoon die zich kan vinden in onze waarden gedreven organisatie en werkt vanuit de missie van de Groep Broeders van Liefde.
 • Je bent in het bezit van een blanco afschrift uit het strafregister.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.
Aanbieding
 • Jouw werk bij onze organisatie is veelzijdig, uitdagend en boeiend. Het vraagt betrokkenheid, geeft voldoening en verdient waardering. Daarom voeren we een actief medewerkersbeleid dat inzet op een gezonde en zorgzame werkomgeving. Verder bieden we je:

 • Een boeiende job met verantwoordelijkheid en ruimte tot initiatief en professionele ontplooiing.
 • Een contract (minimaal 80%) van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding
 • Een verloning volgens de IFIC barema’s.
 • Maaltijdcheques en gratis hospitalisatieverzekering.
 • Een terugbetaling woon-werkverkeer of fietsvergoeding en mogelijkheid tot fietsleasing.
Contact

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Els Mathys, Teamcoördinator Mobiele teams: 053/76.21.48

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

Sollicitatieformulier

Persoonlijke gegevens
Upload je CV.
Slechts één bestand.
50 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, xls, xlsx.
Motiveer je sollicitatie
Slechts één bestand.
50 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx.
Jobs op maat
Lees hier onze privacy voorwaarden.

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne in Lede is een regionaal psychiatrisch centrum. We richten ons naar volwassenen (vanaf 18 jaar) en ouderen (vanaf 60 jaar) met diverse acute of chronische psychiatrische aandoeningen. 

Jobtype
100% mogelijk om 80% te werken
Afdeling
Mobiel Team
Diploma
Menswetenschappelijke richting of HB05 Verpleegkundige met relevante ervaring
Contract
Onbepaalde duur

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte