Zoeken

Begeleider weekendwerking 30u

Gentbrugge
Functie

Het multifunctioneel centrum (MFC) Sint-Gregorius ligt in Gentbrugge en begeleidt kinderen en jongeren met een beperking. Op de groene terreinen van onze campus liggen ook 2 scholen voor buitengewoon onderwijs. Waar de scholen instaan voor aangepast onderwijs, biedt het MFC tijdens en na de schooluren begeleiding voor:

 • jongeren met een auditieve beperking;
 • kinderen en jongeren met een (neuro-)motorische beperking;
 • kinderen en jongeren met een gedrags- en emotionele problematiek;
 • kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis.

In het MFC engageren zich elke dag 320 medewerkers waaronder begeleiders, therapeuten, logistieke en administratieve medewerkers.

Voor de kinderen en jongeren die tijdens het weekend in het centrum verblijven zoeken wij een begeleider.

De weekendwerking is er voor kinderen en jongeren van alle doelgroepen en vormt een heterogene groep van cliënten die tijdens de week gebruik maken van “verblijf” (internaat) en omwille van allerlei omstandigheden een periode niet, of slechts gedeeltelijk, in het weekend naar huis kunnen. Omwille van arbeidsorganisatorische redenen worden soms doelgroepen (auditief, autisme, GES, motorisch) samen geplaatst.

Hoewel dit sterk kan variëren, rekenen we op een gemiddelde bezetting van 5 tot 10 kinderen/jongeren per groep. Hiervoor zijn tijdens de dag 2 begeleiders voorzien, ’s nachts zijn er 2 wakende nachtdiensten die door een apart team worden opgenomen. In geval van ziektes kan er een inslapende waakdienst verwacht worden van het weekendteam.

Jouw functie

 • Je biedt een aangenaam, veilig en aangepast leefklimaat aan met aandacht voor alle activiteiten van het dagelijkse leven.
 • Je zorgt voor regelmaat en structuur.
 • Je doet crisisinterventies als daar nood aan is.
 • Je werkt met de context van de kinderen (netwerk, familiebezoek) of met betrokken partners.
 • Je biedt gevarieerde activiteiten aan. 
Profiel
 • Je hebt inzicht (of wil dit verwerven) in de leefwereld van de vier doelgroepen.
 • Je kan groepen leiden: je brengt een goed evenwicht tussen structureren en ruimte geven. Je kan en durft op een gepaste manier optreden om grenzen te trekken.
 • Je bent een teamplayer en gaat altijd in dialoog.
 • Je bent stressbestendig en kan omgaan met probleemgedrag en crisissituaties.
 • Je bent een excellente organisator.
 • Je bent een optimist en een doorzetter.
 • Je hebt respect voor de cliënt en zijn/haar ruime context.
 • Je bent extra gemotiveerd om voor weekendwerking te kiezen.
 • Je bent flexibel m.b.t. het uurrooster (onvoorziene omstandigheden, …).
 • Je draagt orde en netheid hoog in het vaandel.
 • Je hebt eencollegiale en ondersteunende houding zowel naar het eigen team als naar de medewerkers van de twee andere weekendinitiatieven.
 • Je werkt vanuit de missie van de Groep Broeders van Liefde.
Aanbieding
 • Het betreft een contract van onbepaalde voor 30/40 u per week met onmiddellijke ingang. Barema: opvoeder A1 – bachelor in de orthopedagogie.
 • Je werkt in een omgeving die inzet op jouw talenten en kansen op ontplooiing. 
 • Je komt terecht in een deskundige en dynamische organisatie waar integriteit, samenwerking en verantwoordelijkheid centraal staan.
 • Je geniet van een aantrekkelijke vakantieregeling eigen aan de sector (PC 319).
 • Je verloning gebeurt volgens het barema van het VAPH.
 • Je woon-werkverkeer (fiets, trein, auto) wordt vergoed.
 • Je krijgt iedere dag een gezonde maaltijd aangeboden aan een democratische prijs.
Contact

Graag ontvangen we jouw sollicitatiebrief met uitgebreid CV tegen 31 januari 2022 ter attentie van Veronique Van Raemdonck, coördinator van de weekendwerking, via jobs@mfcgregorius.broedersvanliefde.be. Gelieve op de solicitatiebrief duidelijk te vermelden dat het over de vacature weekendwerking gaat.

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste gesprek met de leidinggevenden. De selectie gebeurt op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, handicap.

Voor verdere informatie rond deze vacature kan je contact opnemen met Veronique Van Raemdonck, coördinator afdeling weekend, via het nummer 09/210 00 00.

Solliciteren kan tot

Sollicitatieformulier

Persoonlijke gegevens
Upload je CV.
Slechts één bestand.
50 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, xls, xlsx.
Motiveer je sollicitatie
Slechts één bestand.
50 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx.
Jobs op maat
Lees hier onze privacy voorwaarden.

Het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Sint-Gregorius ondersteunt kinderen en jongeren met een beperking in hun groei naar volwassenheid. Op onze campus krijgen kinderen en jongeren aangepast onderwijs. Daarenboven kunnen ze er ook verblijven en ondersteuning krijgen. Sint-Gregorius staat dan ook voor een multifunctioneel centrum, een lagere school en een secundaire school.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte