Zoeken

Begeleid(st)er zorgteam VIA

Zorgteam VIA
Functie

Info over onze GES+werking

VIA bestaat uit twee leefgroepen van telkens 6 jongeren met het label ‘ernstige gedrags- en emotionele stoornis (GES+)’. We zoeken naar een traject dat voor hen haalbaar is en waarbinnen ze levenskwaliteit kunnen uitbouwen. Leeftijden van onze bewoners liggen tussen de 12 en 21 jaar. Individueel werken staat sterk op de voorgrond. Qua afspraken, dagbesteding, psycho-educatie,edm gaan we voor een individueel traject, op maat van de mogelijkheden en het aankunnen van elke specifieke jongere.

Profiel

Welke kennis verwachten we van jou?

Kennis van emotionele en gedragsstoornissen, autismespectrumstoornis en mentale handicap

Kennis van theoretische kaders, opvoedingsstijlen en methodieken in kader van individuele begeleiding en contextbegeleiding, groepsbegeleiding en netwerkondersteuning

Basiskennis van het intersectoraal zorglandschap

 

Welke attitudes verwachten we van jou?

Voldoende rekening houden met de waarden en de normen van de jongeren en zijn netwerk

Gericht zijn op samenwerking met familiaal en professioneel netwerk van de jongeren

Krachtgericht zijn

Zelfkritisch zijn en openstaan voor feedback

Teamspeler

 

Welke vaardigheden verwachten we van jou?

• Een veilig basisklimaat kunnen creëren

• Activiteiten op maat kunnen uitwerken en begeleiden

• Samen met de jongeren en hun netwerk een ondersteuningsplan kunnen opstellen, evalueren en bijsturen.

• Opvoedingsstijlen gepast, situationeel kunnen hanteren (steunen, stimuleren, sturen)

• Gedrag kunnen kaderen en blijven kansen geven

• Feedback kunnen geven en ontvangen

 

Welke zaken zijn vereist?

Diploma in de menswetenschappen

Ervaring met de doelgroep

Bereid tot avondwerk en weekendwerk

Bereid tot inslapende nacht

Beschikken over rijbewijs B en in bezit van een wagen

Aanbieding

Indiensttreding: juni 2021

• Contract onbepaalde duur

• Jobtime: 0,80 VTE (30,40/38)

• Barema en anciënniteit volgens de officiële barema’s van het Vlaams Agentschap

Contact

Goesting om deel uit te maken van ons team? Bezorg dan je motivatiebrief en CV tegen uiterlijk 19/05/2021 naar OC Sint-Idesbald, t.a.v. Sigrid Pollentier, De Zilten 52 te 8800 Roeselare, vacatures@sint-idesbald.broedersvanliefde.be, met vermelding ‘sollicitatie begeleid(st)er GES+’

Solliciteren kan tot

Sollicitatieformulier

Persoonlijke gegevens
Upload je CV.
Slechts één bestand.
50 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, xls, xlsx.
Motiveer je sollicitatie
Slechts één bestand.
50 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx.
Jobs op maat
Lees hier onze privacy voorwaarden.

O.C. Sint-Idesbald is een zorg- en onderwijscampus voor kinderen en jongeren, volwassen met een handicap. Expertise van zorg en onderwijs worden samen afgestemd ingezet om zo kwaliteitsvolle ondersteuning en onderwijs op maat aan te bieden.

Jobtype
80% vroeg- en laatdiensten
Afdeling
zorgteam VIA
Diploma
Diploma in de menswetenschappen
Contract
Onbepaalde duur

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte