Zoeken

een verpleegkundige voor de nachtdienst De CAAI

Werkplek
Functie

De gesloten Afdeling De CAAI staat voor CrisisAfdeling en Afdeling voor Intensieve behandeling. Afdeling De CAAI wordt onderverdeeld in CAAI 1 en CAAI 2.

 • Crisiseenheid voor observatie en (her)evaluatie van de psychiatrische problematiek, daarnaast bieden we een intensief individueel behandeltraject. (kan zowel op CAAI 1 als CAAI 2).
 • We beschikken over 10 bedden op CAAI 1 en 12 bedden op CAAI 2.

 

Jouw opdracht

Als verpleegkundige maak je deel uit van een interdisciplinair team en draag je vanuit de nachtdienst bij tot de behandeling van de patiënten op de afdeling.

Profiel
 • Je beschikt over een diploma van bachelor of gegradueerde in de verpleegkunde.
 • Je hebt kennis van actuele ontwikkelingen in de zorg en bent betrokken in de verdere uitbouw van een kwalitatief behandel- en ondersteuningsaanbod op afdelingsniveau.
 • Je bent in staat om mee een ondersteunend afdelingsklimaat te creëren en een begeleiding te hanteren die gestoeld is op een mens- en herstelgerichte zorg op maat benadering.
 • Je hebt empathische vaardigheden en hanteert een emancipatorische benadering.
 • Je koppelt professionaliteit aan authenticiteit en durft eigen handelen kritisch te bekijken.
 • Je beschikt over goede observatie- en rapportagevaardigheden.
 • Je bent communicatief sterk  en werkt graag in teamverband.
 • Je bezit de nodige stressbestendigheid om in crisissituaties accuraat op te treden.
 • Je werkt vlot met de verschillende MS Officetoepassingen en leCert snel nieuwe programma’s aan.
 • Je bent een positief-constructief persoon die zich kan vinden in onze centrale, christelijk geïnspireerde waarden.
Aanbieding
 • Een boeiende en uitdagende functie in een mensgerichte werkomgeving met een duidelijke maatschappelijke relevantie.
 • Een voltijdse tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met kans op verlenging bij positieve evaluatie.
 • Verloning volgens de sectorale baremas
 • Mogelijkheden tot vorming, training en opleiding.
 • Een vlot bereikbare werkplek in een groene omgeving.
 • Indiensttreding van zodra mogelijk.
Contact

Voor vragen of informatie over de selectieprocedure kan je terecht bij Marlies Foucart, HR medewerker (050 79 95 83; dect. 2204).

Voor vragen of informatie over de vacature kan je terecht bij Wim Claeys, afdelingshoofd De CAAI (050 79 95 00; dect. 6201).

Voor meer info over ons behandelaanbod surf je naar  www.amandus.be.

Solliciteer bij:

Sollicitatieformulier

Persoonlijke gegevens
Upload je CV.
Slechts één bestand.
50 MB limiet.
Toegestane types: pdf doc docx xls xlsx.
Motiveer je sollicitatie
Slechts één bestand.
50 MB limiet.
Toegestane types: pdf doc docx.
Jobs op maat
Lees hier onze privacy voorwaarden.

Het Psychiatrisch Centrum bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis (323 bedden), een dag- en nachtkliniek (46 plaatsen) en een psychiatrisch verzorgingstehuis (voor 120 bewoners).Samen met enkele andere partners is het centrum actief in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen via de creatie van mobiele crisis- en behandelteams.

 Dagelijks gaan ongeveer 800 gemotiveerde medewerkers geïnspireerd en verbonden op weg met mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Jobtype
voltijds

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte