Zoeken

Klinisch coördinator - Gent

Gent
Functie
 • Als coördinator maak je samen met het afdelingshoofd, de psychiater en het adjunct-afdelingshoofd deel uit van het beleidsteam van de afdeling. Samen met hen maak je de vertaalslag van het beleid van De Sleutel als organisatie binnen het Vlaamse zorglandschap naar dat op de afdeling.
  Je houdt een overzicht op het verloop en de timing van verschillende klinische processen, en dit zowel bij aanmelding, opname & behandeling, alsook binnen de vervolgzorg (Tussenhuis). Jouw blik is zowel naar binnen gericht op de kwaliteitsvolle toepassing van het behandelmodel en de individuele begeleidingen op de afdeling; alsook naar buiten gericht om de afdeling te vertegenwoordigen op externe overlegmomenten.
 • Je wendt jouw eigen expertise inzake actuele psychiatrische zorg en dubbeldiagnose aan om een kwaliteitsvolle behandeling te garanderen van aanmelding tot aan de afronding van een cliëntentraject. Je houdt in het oog dat cliënten met het persoonlijke handelplan aan de slag gaan en de zorg krijgen waar zij baat bij hebben, zonder de verslavingsgeschiedenis hierbij uit het oog te verliezen. Je leidt verschillende interne multidisciplinaire overlegmomenten en je organiseert de cliëntbesprekingen waarbij de cliënt aanwezig is. Tenslotte zie je er op toe dat elk teamlid een correcte, compacte en up to date rapportage maakt in het Elektronische Patiënten Dossier (EPD).
 • In functie van een kwaliteitsvolle behandeling weet je de verscheidenheid aan expertise en vaardigheden binnen jouw multidisciplinaire team aan te spreken en te bundelen tot een afgestemd geheel. Je hebt oog voor de ‘good practices’ en steunt en stuurt jouw medewerkers naar persoonlijke groei. Je benoemt en werkt met dynamieken binnen jouw behandelteam en je kan tot gedragen beslissingen komen.
 • Je bouwt de trajecten van aangemelde cliënten op richting het behandelprogramma, je doet dit in verbindende dialoog met meerdere partners in het zorglandschap. Je bent verantwoordelijk voor het doorverwijzen van cliënten waar nodig en je stuurt deze schakelmomenten in hun traject vanuit een herstelgerichte kijk/bril. 
Profiel
 • je behaalde een diploma van master in de klinische psychologie met een bijkomende therapieopleiding
 • je bouwde reeds stevige klinische ervaring op in een behandelsetting voor mensen met psychiatrische problematiek 
 • je kan jouw klinische ervaring en expertise vertalen naar het hele team vanuit verbindende communicatie 
 • je bent bereid je te verdiepen in het behandelmodel van therapeutische gemeenschappen die de pedagogische aanpak evenwaardig combineert met herstelgericht werken
 • je bent steeds gericht op samenwerking in zorgtrajecten en communiceert vanuit deze visie
 • je ondersteunt deze communicatie met duidelijke verslaggeving en registratie 
Aanbieding
 • voltijdse opdracht 
 • indiensttreding: in overleg te bepalen; richtdatum is 1 juni 2023
 • Opleidingsmogelijkheden binnen De Sleutel
 • Arbeids- en loonsvoorwaarden volgens PC 330.01.41 - autonome revalidatiecentra
Contact

SOLLICITEREN:
Stuur jouw motivatiebrief en CV via email naar onderstaand adres:
vacatures@desleutel.broedersvanliefde.be 
Meer informatie via mevr. Griet Coghe, Afdelingshoofd +32(0)9 216 61 93 
of via dhr. Olaf Myle, Klinisch Coördinator  +32(0)9 216 61 95 
Sollicitaties sluiten af wanneer een geschikte kandidaat is gevonden. Zie ook www.desleutel.be

Solliciteer bij:

Sollicitatieformulier

Persoonlijke gegevens
Upload je CV.
Slechts één bestand.
50 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, xls, xlsx.
Motiveer je sollicitatie
Slechts één bestand.
50 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx.
Jobs op maat
Lees hier onze privacy voorwaarden.

De Sleutel richt zich naar mensen met drugproblemen en risicogroepen met een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen. Binnen ons netwerk helpen wij jonge en volwassen personen die af en toe iets gebruiken of gebruikt hebben en die zich zelf zorgen beginnen te maken of waarover anderen zich zorgen beginnen te maken.

Jobtype
100%

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte