Zoeken

Leefgroepbegeleider 70 %

Handzame
Functie

Taken en verantwoordelijkheden:

Bewonersgerichte verantwoordelijkheidsdomeinen

  •  Persoonlijke ontwikkeling

Ik ga actief op zoek naar de individuele noden van de bewoner. Ik schep voorwaarden om voor de bewoner tot een zinvolle daginvulling te komen.

Rekening houdende met het kunnen en aankunnen van de bewoner (emotionele ontwikkeling) stimuleer ik de bewoner tot maximale zelfredzaamheid.

Vertrekkende vanuit de talenten van de bewoner, zorg ik er voor dat de bewoner op zijn tempo kan leren en zich ontwikkelen.

  • Zelfbepaling

Ik creëer een omgeving die uitdaagt tot inspraak en participatie. (ik ga actief op zoek naar middelen die de bewoner hierbij kunnen ondersteunen).

Ik leer de bewoner zo goed mogelijk kennen zodat ik hem kan ondersteunen bij het maken van keuzes.

 

  • Persoonlijke relaties

Ik help de bewoner een goede band te onderhouden met familie en vrienden. Hierbij vertrek ik steeds vanuit de wensen en verlangens van de bewoner.

Ik ondersteun de bewoner bij het opbouwen en versterken van zijn netwerk.

Ik ga een professionele relatie aan met de bewoner en zijn context.

  • Sociale inclusie

Vertrekkende vanuit de wensen en noden van de bewoner, ga ik op zoek naar mogelijkheden om de bewoner aan de maatschappij te laten deelnemen en zoek ik naar kansen om de maatschappij tot bij de bewoner te brengen. 

  • Rechten

Ik geef de bewoner maximale inspraak. Rekening houdende met wat de bewoner aankan, geef ik hem voldoende informatie.

Ik ga heel bewust om met vrijheidsbeperkende maatregelen. Ik volg hierbij de gemaakte afspraken binnen het handelingsplan van de bewoner. 

  • Emotioneel welbevinden

Ik zorg er voor dat de bewoner zich ‘thuis’ voelt in de voorziening.

Ik creëer een veilige en voorspelbare omgeving voor de bewoner.

Ik ben een ‘luisterend oor’ voor de bewoner. Ik peil naar dromen, wensen, verlangens, bezorgdheden,… Op die manier ondersteun ik de bewoner in het hier en het nu, maar ook toekomstgericht. 

  • Fysiek welbevinden

Ik sta in voor de passende ondersteuning bij specifieke noden. ( noden op motorisch, visueel, auditief vlak, comfort, maaltijden,…).  Ik doe dit in samenwerking met andere diensten.

Ik heb oog voor de hygiëne en het verzorgd voorkomen van de bewoner.

Ik neem mijn verantwoordelijkheid op bij de medische ondersteuning en opvolging. Observeren en rapporteren is hierbij belangrijk. 

  • Materieel welbevinden

Ik ga bewust om met budgetten. Hierbij ga ik in overleg met de bewoner en/of zijn context .

Ik ga op een respectvolle manier om met materiaal.

 

 Organisatiegerichte verantwoordelijkheidsdomeinen

 • Vanuit mijn deskundigheid neem ik verantwoordelijkheid op in de leefgroep en in de organisatie.
 • Ik stel mij lerend op om zo samen met de organisatie te evolueren en te innoveren.
 • Ik ben op de hoogte van de aanwezige procedures en afspraken om mijn werk naar behoren uit te voeren. (draaiboek leefgroep, taak als aandachtsbegeleider, taak als specifieke verantwoordelijke vb kas, medicatie, voeding,….)
 • Ik neem actief deel aan de overlegmomenten (hierbij durf ik mij kritisch opstellen en in overleg gaan).
Profiel

Opleidingsniveau:

 • niveau professionele bachelor (A1) (orthopedagogie, sociaal werk, ergotherapie, psychiatrisch verpleegkundige )
 • A2 diploma leefgroepbegeleider

Verwacht

 • Je bent iemand die goed kan samenwerken binnen een team en graag voortdurend bijleert en zichzelf verder ontplooit.
 • Het opnemen van de verzorging is een belangrijk luik in de ondersteuning van de bewoner.
 • Ervaring in de ondersteuning van personen met nood aan structuur strekt tot aanbeveling.
 • Voor een vlotte invulling van je taken, strekt kennis van Word en Excel tot aanbeveling.
 • Je werkt actief mee aan de realisatie van de missie van de voorziening. Je engageert je om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie in je relatie t.a.v. de bewoners, hun context en t.a.v. je collega’s.
Aanbieding

Biedt:

 • Tijdregeling: 70%  
 • De opdracht wordt uitgevoerd tijdens de week en in het weekend
 • Een uitdagende en verantwoordelijke job met veel leerkansen.
 • Het werken binnen een warme werk- en leefgemeenschap.
 • Verloning op basis van barema's PC 319.01, volgens de geldende regelgeving.
Contact

Vervangingscontract (zwangerschapsverlof)

Solliciteren kan tot

Sollicitatieformulier

Persoonlijke gegevens
Upload je CV.
Slechts één bestand.
50 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, xls, xlsx.
Motiveer je sollicitatie
Slechts één bestand.
50 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx.
Jobs op maat
Lees hier onze privacy voorwaarden.

Ortho-agogisch centrum Sint Jan de Deo is een kleinschalige voorziening, gelegen in een mooie, landelijke omgeving. We bieden woon- en dagondersteuning aan personen met een ernstig tot diep verstandelijke en/of meervoudige handicap.

Afdeling
Edelweis
Diploma
 niveau professionele bachelor (A1) (orthopedagogie, sociaal werk, ergotherapie, psychiatrisch verpleegkundige )  A2 diploma leefgroepbegeleider
Contract
vervangingscontract

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte