Zoeken

Opvoeder of begeleider

Werkplek
Reigerlostraat 10, Beernem
Functie

Als lid van het interdisciplinair team draag je bij tot de behandeling van de patiënten op de afdeling.

Profiel
 • Je beschikt over een bachelordiploma in de menswetenschappen of bent gegradueerde in de verpleegkunde.
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep personen met verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische problematiek.
 • Je hebt kennis van actuele ontwikkelingen in de zorg en bent betrokken in de verdere uitbouw van een kwalitatief behandel- en ondersteuningsaanbod op afdelingsniveau.
 • Je bent in staat om mee een ondersteunend afdelingsklimaat te creëren en een begeleiding te hanteren die gestoeld is op een mens- en herstelgerichte zorg op maat benadering.
 • Je geeft mee uiting aan onze generieke competenties (ontwikkelingserichtheid, samenwerken, ander-gerichtheid en omgaan met verandering).
 • Je hebt empathische vaardigheden en hanteert een emancipatorische benadering.
 • Je koppelt professionaliteit aan authenticiteit en durft eigen handelen kritisch te bekijken.
 • Je beschikt over goede observatie- en rapportagevaardigheden.
 • Je bent communicatief sterk en werkt graag in teamverband.
 • Je bezit de nodige stressbestendigheid om in crisissituaties accuraat op te treden.
 • Je werkt vlot met de verschillende MS Officetoepassingen en leert snel nieuwe programma’s aan.
 • Je werkt vanuit de missie van de Groep Broeders van Liefde.
Aanbieding
 • Een boeiende en uitdagende functie in een mensgerichte en professionele werkomgeving met een duidelijke maatschappelijke relevantie. 
 • Een tewerkstelling in een organisatie die het internationaal accreditatielabel Qmentum Global behaalde voor de gespecialiseerde zorg binnen de cluster Crisiszorg. We mikken op een ziekenhuisbrede accreditatie in 2022. 
 • Een voltijdse tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.
 • Verloning volgens de sectorale barema’s + extralegale voordelen (maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering).
 • Mogelijkheden tot vorming, training en opleiding. 
 • Een vlot bereikbare werkplek in een groene omgeving.
 • Indiensttreding: oktober 2021. 

 

Eenboeiendeen uitdagendefunctiein een mensgerichte en professionele werkomgeving met een duidelijke maatschappelijke relevantie.

Een tewerkstelling in een organisatie die het internationaal accreditatielabel Qmentum Global behaalde voor de gespecialiseerde zorg binnen de cluster Crisiszorg. We mikken op een ziekenhuisbrede accreditatie in 2022.

Een voltijdse tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.

Verloningvolgensdesectorale baremas + extralegale voordelen (maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering).

Mogelijkheden tot vorming, training en opleiding.

Eenvlotbereikbarewerkplekineengroeneomgeving.

Indiensttreding: oktober 2021.

 

Solliciteer bij:

Sollicitatieformulier

Persoonlijke gegevens
Upload je CV.
Slechts één bestand.
50 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, xls, xlsx.
Motiveer je sollicitatie
Slechts één bestand.
50 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx.
Jobs op maat
Lees hier onze privacy voorwaarden.

Het Psychiatrisch Centrum bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis (323 bedden), een dag- en nachtkliniek (46 plaatsen) en een psychiatrisch verzorgingstehuis (voor 120 bewoners).Samen met enkele andere partners is het centrum actief in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen via de creatie van mobiele crisis- en behandelteams.

 Dagelijks gaan ongeveer 800 gemotiveerde medewerkers geïnspireerd en verbonden op weg met mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte