Zoeken

Trainer Projectmethode Broeders van Liefde

Gent
Functie

SITUERING BINNEN DE STAFDIENST ONDERWIJS vzw Organisatie Broeders van Liefde

Het schoolbestuur Organisatie Broeders van Liefde zoekt tijdelijk (voor de duur van 1 schooljaar) een
gedetacheerde medewerker (70%-tewerkstelling) binnen de pedagogische begeleiding Broeders van Liefde
om directies, middenkaders en leerkrachten op te leiden in het werken met de nieuwe methode waarmee
projecten binnen de groep Broeders van Liefde worden georganiseerd, voorbereid, uitgevoerd en afgerond.
Je maakt deel uit van de staf onderwijs. Die levert beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk naar
het bestuur en de directies van de scholen.

 • Je werkt onder de leiding van de sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs en werkt ook nauw samen met de adjunct-sectorverantwoordelijke.
 • Je werkt in het team van de pedagogische begeleiding van het gewoon en buitengewoon onderwijs en de andere stafmedewerkers van de centrale diensten.
Profiel
 • Je staat achter het idee van wendbare organisaties en het gebruik van projectwerking.
 • Je bent in staat om diverse pedagogische-didactische werkvormen te gebruiken in functie van het
 • leerdoel.
 • Je kan een vertrouwensvol leerklimaat scheppen en daarbij professioneel de vorming gestalte geven (van
 • voorbereiding tot concrete uitwerking) met bovenstaande doelgroepen.
 • Je herkent weerstanden en bent in staat om daar constructief mee om te gaan.
 • Je stimuleert interactie en begeleidt groepsgesprekken.
 • Je bent vaardig in presenteren en spreken voor een groep en maakt daarbij gebruik van IT.
 • Je bent relatievaardig en sterk communicatief om empathisch met de mensen om te gaan.
 • Je bent flexibel om te kunnen inspelen op wensen van de deelnemers.
 • Je vertoont de nodige stressbestendigheid, bent een lerende professional en kan goed in team werken.
 • Je bent flexibel in uw tijdsmanagement en bent bereid tot onregelmatige prestaties en verplaatsingen.
 • Je hebt een uitgesproken loyaliteit ten aanzien van het katholiek onderwijs en het onderwijs van de Broeders van liefde en opvoedingsproject in het bijzonder. Je herkent je in de waardengedreven enchristelijk geïnspireerde missie, engagementsverklaring en tekst over de grondstroom van de groep Broeders van Liefde en je wenst je in deze geest in te zetten en te profileren. Je bent vastbenoemd in een betrekking in het onderwijs.

Doel

 • De projectmethode wordt geïntroduceerd om binnen scholen of (intersectorale) samenwerkingsverbanden participatief en gedragen beslissingen te nemen om voldoende wendbaar tezijn.
 • Je staat als trainer in om anderen op te leiden in het gebruik van de projectmethode volgens het principe
 • van train-the-trainer.
 • Je ontwikkelt een scenario voor trainingsprogramma en geeft vorming voor onze directies, middenkader en leerkrachten en formuleert daarbij concrete leerdoelen.
 • Je geeft trainingsessies in onze scholen en brengt de inhoud van de projectmethode aan met als doel inzicht en implementatie van de projectmethode in de scholen.
 • Je begeleidt de groep mensen tijdens de training op weg naar toepasbaarheid en bruikbaarheid en zet daarbij de deelnemers aan tot leren en vaardig maken in de projectmethodiek.
 • Je legt uit, presenteert de methodiek en laat de deelnemers reflecteren en inoefenen.
 • Je werkt zo mee aan de realisatie van de missie, de visie, het opvoedingsproject en de kernopdrachten van ons onderwijsproject.
Aanbieding

Aanstelling

Deze betrekking wordt begeven op basis van artikel 51 quater § 3 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingbegeleiding. De aanstelling gebeurt via een detachering binnen de pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen, vanuit een onderwijsopdracht (met behoud van huidige benoeming en verloning). De projectbegeleider heeft als standplaats Centrale Diensten, vzw Organisatie Broeders van Liefde, Gent.

 

Ingangsdatum

Start op 1 september 2020 voor de duurtijd van 1 schooljaar.

 

Contact

Voor meer informatie over de job-inhoud kan je terecht bij Yves Demaertelaere, bestuurder - sectorverantwoordelijke onderwijs, Stropstraat 119, 9000 Gent, yves.demaertelaere@broedersvanliefde.be, 09 221 45 45.

 

Kandidaatstelling

Kandidaten sturen hun sollicitatie met cv en motivatie per post of per e-mail (met leesbevestiging) aan Yves
Demaertelaere, Bestuurder - sectorverantwoordelijke onderwijs en directeur pedagogische begeleidingsdienst Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent of per e-mail yves.demaertelaere@broedersvanliefde.be.

De kandidaatstellingen worden uiterlijk op 17 augustus 2020 ingediend.

Na een eerste selectie op basis van de cv’s en motivering, worden de kandidaten op de hoogte gehouden van
het verdere verloop van de selectieprocedure.

Solliciteren kan tot

Sollicitatieformulier

Persoonlijke gegevens
Upload je CV.
Slechts één bestand.
50 MB limiet.
Toegestane types: pdf doc docx xls xlsx.
Motiveer je sollicitatie
Slechts één bestand.
50 MB limiet.
Toegestane types: pdf doc docx.
Jobs op maat
Lees hier onze privacy voorwaarden.

De centrale diensten bestaan uit verschillende diensten die op diverse terreinen ondersteuning willen bieden aan de scholen en voorzieningen van de organisatie Broeders van Liefde.

Contract
70% dagdienst

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte