Zoeken

ZORGBEGELEIDER RUBIK (M/V) | 0,5 FTE | MFC STYRKA

Functie

Samen met de collega’s clusterverantwoordelijke – arbeidsorganisator - zorgbegeleider en hoofdopvoeder maak je deel uit van het begeleidingsteam. Je ondersteunt het cliëntsysteem en verfijnt samen met de opvoeders de werking binnen de leefgroepen. Het is je taak het orthopedagogische klimaat binnen het team inhoudelijk te ondersteunen en samen met de teamleden concreet gestalte te geven. Je ondersteunt de cliënten en het cliëntsysteem vanuit het sociaal-emotioneel denkkader en het contextueel denkkader.

Daarenboven heb je aandacht voor de vele praktische administratieve taken.

Profiel
 • De werknemer engageert zich om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie in zijn relatie t.a.v. de bewoners, hun context en t.a.v. de collega-medewerkers.
 • De kandidaat heeft een opleiding in een sociale richting of sociale wetenschappen (Master Orthopedagogie, Master Psychologie, Bachelor Maatschappelijk Werk, …)
 • Ervaring met de betrokken doelgroep is aan te raden
 • Kennis van de contextuele invalshoek
 • Ervaring in het omgaan met ouders en/of familie, wettelijke vertegenwoordigers en andere belangrijke derden strekt tot aanbeveling.
 • Het handelen kunnen afstemmen op de ondersteuningsvragen van de cliënt en zijn/haar omgeving
 • Een positieve attitude gekenmerkt door een groot aanpassing- en inlevingsvermogen, echtheid, soepelheid, dynamiek en hartelijkheid
 • Respect hebben voor de cliënt en zijn/haar ruimere context en de ervaringsdeskundigheid van ouders
 • Beschikken over zeer duidelijke communicatieve vaardigheden
 • Administratieve vaardigheden en organisatietalent
 • Leerbereidheid en sterke interesse m.b.t. de evoluties in de zorg
 • Kunnen reflecteren over eigen handelen
 • Collegialiteit en samenwerking met de teamverantwoordelijke en collega zorgbegeleider, de hoofdopvoeders en opvoeders en alle andere betrokkenen
 • Je volgt het cliëntgebeuren mee op via teamvergaderingen, huisbezoeken, overlegmomenten,…
 • We weten zin voor humor te waarderen.
Aanbieding

Een contract van bepaalde duur

Tewerkstelling van 0.5 fte

Indiensttreding 01/09/2020 tot 31/12/2020

Verloning barema VAPH op Bachelor-niveau

Contact

INTERESSE?

Stuur je CV en motivatie via mail of schriftelijk naar mevr. Katrien Debreuck – Algemeen Directeur – uiterlijk tegen 9 augustus 2020

Gesprekken gaan door 18 augustus 2020 – Hiervoor wordt u telefonisch uitgenodigd.

 

Mailadres: vacatures@styrka.broedersvanliefde.be

Adres: O.C. Styrka t.a.v. mevr. Katrien Debreuck, E. De Deynestraat 1, 9000 Gent

 

MEER INFO

Wie meer informatie wenst over deze functie kan contact opnemen met mevr. Annemiek Obrie (Clusterverantwoordelijke Rubik) of met Maarten Delabie (Zorgbegeleider Rubik)

 

Annemiek Obrie - 09/240 13 17 of 0473/67 09 54

Maarten  Delabie - 0477/85 01 14

annemiek.obrie@styrka.broedersvanliefde.be

maarten.delabie@styrka.broedersvanliefde.be

Solliciteren kan tot

Sollicitatieformulier

Persoonlijke gegevens
Upload je CV.
Slechts één bestand.
50 MB limiet.
Toegestane types: pdf doc docx xls xlsx.
Motiveer je sollicitatie
Slechts één bestand.
50 MB limiet.
Toegestane types: pdf doc docx.
Jobs op maat
Lees hier onze privacy voorwaarden.

O.C. Styrka is een zorg- en onderwijscampus voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Expertise van zorg en onderwijs worden samen afgestemd ingezet om zo kwaliteitsvolle ondersteuning en onderwijs op maat aan te bieden. Er is een multifunctioneel centrum en scholen voor lager en secundair buitengewoon onderwijs. 

Jobtype
50%
Afdeling
Cluster Rubik
Diploma
Master of Bachelor Orthopedagogiek/Maatschappelijk Werk
Contract
Bepaalde duur

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte