Zoeken

mensen met ernstige psychiatrische aandoening leven tot 25 jaar minder lang

Image
PC Ariadne Lede

mensen met ernstige psychiatrische aandoening leven tot 25 jaar minder lang

In een nieuw rapport toont het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) aan dat personen met een ernstige psychiatrische aandoening veel minder lang leven omdat ze moeilijker toegang krijgen tot de gezondheidszorg dan de algemene bevolking. Vooroordelen en administratieve factoren zorgen ervoor dat lichamelijke en geestelijke gezondheid te vaak apart worden beschouwd. Deze tweedeling is achterhaald, maar blijft hardnekkig sluimeren. Organisatie Broeders van Liefde is blij met de pistes tot verbetering die het rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheid aanreikt.

 

Het KCE-rapport legt de hinderpalen bloot die de toegang voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening tot de somatische zorg belemmeren. Er is een gebrek aan kennis en vertrouwen tussen somatiek en psychiatrie. Dit wordt versterkt doordat er administratieve en financiële barrières in de weg staan. Zo worden de raadplegingen voor bepaalde groepen psychiatrische patiënten bij ‘somatische’ specialisten structureel beperkt. Psychiatrische centra zijn hiervoor ook onvoldoende uitgerust. Hervormingen in de nomenclatuur en de financiering kunnen hierin soelaas bieden.

 

De psychiatrische centra van de Organisatie Broeders van Liefde nemen de aanbevelingen van het KCE-rapport ter harte, niet alleen in de eigen context, maar evengoed in de uitbouw van de samenwerking met somatische zorgpartners (eerste lijn, algemene ziekenhuizen,…) in de regio. We ondersteunen ook onderzoek rond dit thema. Het KCE-rapport is een stimulans om de ingeslagen weg verder te bewandelen om zo ervoor te zorgen dat een psychiatrische ziekenhuisopname, nog meer, een tijd en een plaats is waar de algehele gezondheid van de patiënt voorop staat en dit in een geest van herstel en empowerment.

 

Lees hier het volledige KCE-rapport

 

Contact voor pers:
Prof. Dr. Geert Dom, hoofdarts Zorggroep Multiversum – Organisatie Broeders van Liefde
0478 93 87 67

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte