Zoeken

Leren, wonen, werken en zorgen in de Gentse Stropwijk.

Tussen de Stropstraat, de Sint-Juliaanstraat, de Stropkaai en de Lentestraat in Gent ligt een uitgebreide site van Broeders van Liefde. Op de campus bevinden zich Styrka (lagere en middelbare school voor buitengewoon onderwijs en een afdeling van het multifunctioneel centrum), psychiatrisch centrum Dr. Guislain, de centrale diensten van Broeders van Liefde en de Sint-Vincentiuscommunauteit van de congregatie.

De komende jaren zal de site grondig hertekend worden. Enkele verouderde gebouwen maken plaats voor nieuwe architectuur en de invulling van de site wordt herbekeken. Het opzet is zorg dichter brengen naar zij die het nodig hebben en integreren in de wijk. De klemtoon van dit project ligt op groen, openheid en toegankelijkheid. Het is een hele uitdaging om dit alles te realiseren, maar het biedt uitstekende mogelijkheden om ons zorg-verhaal een hedendaagse invulling te geven. Site Vincent wordt een plek waar bewoners, medewerkers en buurtbewoners zich welkom moeten voelen.

Vragen over het bouwproject?

Michel Bekaert
michel.bekaert@broedersvanliefde.be

Contact voor pers

Maartje Musschoot
maartje.musschoot@broedersvanliefde.be

"Site Vincent wordt een plek waar bewoners, medewerkers en buurtbewoners zich welkom moeten voelen."

Eerste fase: uniek en integraal woonzorgproject

Samen met woonzorgcentrum Avondvrede zullen we op site Vincent voor de huidige bewoners van het woonzorgcentrum (nu gelegen aan de Kalvermarkt) een nieuwe huisvesting creëren die voldoet aan de hedendaagse normen. Daarnaast investeren we in 40 assistentiewoningen waarvan er een gedeelte zal ingenomen worden door de Congregatie Broeders van Liefde. Er komt ook een grote ondergrondse parking en kantoorruimte en voor de medewerkers van de centrale stafdienst van Broeders van Liefde.

De afbraakwerken zullen in april 2021 van start gaan. De oplevering en verhuis van het woonzorgcentrum  Avondvrede is voorzien in het voorjaar 2024.

Het project

  • In het nieuwe woonzorgcentrum zal er plaats zijn voor 85 bewoners. Op de 2 bovenste verdiepingen zullen er 20 assistentiewoningen gebouwd worden. Door deze verbondenheid zullen de gebruikers van de assistentiewoningen maximaal gebruik kunnen maken van alle faciliteiten van het woonzorgcentrum.
  • Naast het woonzorgcentrum komt een woontoren, deze zal 9 verdiepen tellen waarvan 5 voorzien zijn voor valide broeders van de congregatie Broeders van Liefde. Door een verbindingsgang zal er ook een nauwe wisselwerking kunnen zijn tussen deze assistentiewoningen en het woonzorgcentrum.  
  • Tot slot  wordt er een ondergrondse parking voorzien met 204 parkeerplaatsen voor medewerkers, bewoners, bezoek …

 

Timing

Om alles in goede banen te leiden, zal het project in verschillende fasen verlopen. Allereerst kregen drie leefgroepen van MFC Styrka, die op de Stropsite zaten, een tijdelijk onderkomen in woonunits op campus De Deynestraat. In het voorjaar van 2021 werd gestart met de afbraakwerken van de leegstaande gebouwen.

Na de afbraakwerken van de oude gebouwen werd in september 2021 gestart met de voorbereidende grondwerken. Er werden soilmix-wanden gegoten die de wanden zullen vormen van de toekomstige ondergrondse parking.

Op dit moment is de aannemer de ondergrondse parking aan het uitgraven. De afgegraven grond wordt vervoerd per camion langs de Stropkaai en Toemaatragel wat ook voor extra werfverkeer zorgt. De ondergrondse werken zullen begin 2022 afgerond worden.

In maart - april 2022 zullen we vervolgens de bovengronds de werken aanvatten.

De verhuis van de bewoners van wzc Avondvrede naar de Stropsite is voorzien voorjaar 2024.

 

Samenwerking wzc Avondvrede en Broeders van Liefde

Het woonzorgcentrum Avondvrede, gelegen aan de Kalvermarkt, is opgericht door de De Zwarte Zusters Augustinessen van Gent. Begonnen met een kleinschalig rustoord voor Dames en Juffrouwen, groeide dit initiatief uit tot een volwaardig woonzorgcentrum voor 72 bewoners.  Sinds 1989 zijn de Broeders van Liefde betrokken bij de uitbating van deze vzw. Omdat meerdere studies aantoonden dat een herconditionering/nieuwbouw voor het woonzorgcentrum niet haalbaar is op de bestaande site, werd beslist dit bouwproject te integreren in het nieuwe masterplan op de Stropkaai.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte