Zoeken

 

Het centrale archief van Broeders van Liefde (organisatie, en congregatie) in België getuigt van ruim tweehonderd jaar ‘Liefde in actie’ door Broeders van Liefde en hun medewerkers.

Naast een‘nuttigheidswaarde voor onderzoek en een erfgoedwaarde heeft dit archief zeker ook een onmiskenbare getuigeniswaarde. Het herinnert ons blijvend aan de inzet van zovele generaties broeders en medewerkers. Het vormt het geheugen van de stichtende congregatie en de huidige organisatie.

Wat?

Het centrale archief van Broeders van Liefde bewaart en ontsluit documenten en bestanden die de studie van het verleden van deze organisatie, de congregatie met haar broeders-leden (‘stichters’), en haar talrijke voorzieningen en scholen, mogelijk maken. In dit archief bewaren we documenten van verschillende aard. In het klassieke archief vinden we registers, brieven, formulieren, verslagen, knipsels uit kranten en tijdschriften… Maar ook eigen publicaties en tijdschriften maken integraal deel uit van ons archief. Bijvoorbeeld het vroegere tijdschrift ‘Psychiatrie en Verpleging’, oude schoolboeken, studieboeken voor professionals in de GGZ, geestelijke boeken voor broeders…

We vermelden ook talrijke gelegenheidspublicaties naar aanleiding van jubilea van voorzieningen en scholen, studies over de oorspronkelijke stichter, Petrus Jozef Triest, en de geschiedenis van de broedercongregatie.

Naast geschreven en gedrukte documenten zijn er nog audiovisuele collecties (oude foto’s, films, geluidsopnamen). Digitale archieven zoals foto’s, tekstbestanden, en databanken zijn niet meer weg te denken, en worden met de dag belangrijker.

Dit archief kan interessant zijn voor wie lokaal of in het algemeen bezig is met de geschiedenis van de evoluties in zorgverlening aan psychiatrische patiënten en mensen met een handicap, de geschiedenis van het onderwijs, kerkelijke geschiedenis, en zelfs missiegeschiedenis. Ook de familiehistoricus vindt er zijn gading.

Uiteraard respecteren we eenieders privacy en de recente verordeningen en wetten m.b.t. bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (levende) natuurlijke personen.

Toegang en openingsuren

Het archief kan bezocht worden op afspraak. Een voorafgaandelijk contact kan ook duidelijk maken of een bezoek wel de moeite loont. Kleine opzoekingen kunnen op aanvraag gebeuren.

Archief Broeders van Liefde
Stropstraat 119
9000 Gent
Tel. 09 221 45 45
e-mail: luc.dekezel@broedersvanliefde.be

Andere archieven van Broeders van Liefde

Het centrale archief van de Broeders van Liefde in België staat niet op zichzelf. Het hoofdbestuur van de Broeders van Liefde - tot 1967 in Gent gevestigd en dan verhuisd naar Rome - beschikt over een ouder archief dat zeker ook belangrijk is voor onze regio.

Sommige huizen hebben in de loop der jaren (delen van) hun archieven afgestaan aan het centrale archief. Soms gebeurde dat bij opheffing, soms gewoon om het veilig te stellen. Enkele voorzieningen en scholen organiseren hun eigen archief. Archieven van verschillende niveaus en plaatsen vullen elkaar dikwijls aan.


Museum Dr. Guislain

Geïnteresseerden in de geschiedenis van de psychiatrie en in de geschiedenis van de Broeders van Liefde, mogen zeker niet nalaten het Museum Dr. Guislain te bezoeken.
 

Inhoud van het centrale archief volgens hoofdindeling

1. De stichter P.J. Triest - zijn omgeving – opvolgers - herdenkingen
2. Geschiedenis van de congregatie - algemeen en internationaal
3. Wetgeving: de Regels van de Broeders van Liefde. Gebruiken. Aanpassingen
4. Gezag en bestuur: met o.m. de kapittels, bestuurlijke organisatie
5. De leden: bevat gegevens over leden (broeders)
6. Vorming en opleiding van broeders en kandidaten; eigen spiritualiteit
7. Apostolaat: met indeling in sectoren (voornamelijk geestelijke gezondheidszorg, zorg voor mensen met een handicap en buitengewoon onderwijs, gewoon onderwijs, missie en ontwikkelingssamenwerking, nieuwe apostolaatvormen). Wat specifiek betrekking heeft op de werking in een bepaalde instelling / school, valt onder 8.
8. De huizen (groot volume) met verdeling over klooster/apostolaat
9. Roepingenanimatie en roepingenzorg
10. Andere en varia: contacten met andere congregaties en kerkelijke organisaties, bijzondere bestanden zoals het archief Dr. L. Gelber - Br. C. Roobaert - Prof. A. Verbist (volksmuziek)...
11. Algemene tijdschriften van de Broeders van Liefde
12. Reeks ‘Broeders van Liefde in de pers’

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte