Zoeken

Meer dan 200 jaar geleden braken broeders in Gent de boeien van gevangenen om hen aparte psychiatrische verzorging te bieden. De psychiatrie in België was geboren! 200 jaar lang engageerden wij ons in zorg en onderwijs om nieuwe kansen te vinden voor mensen in nood. Altijd verbonden met elkaar, op een authentieke manier en diep geïnspireerd. Vandaag zijn er minder dan 100 Belgische broeders, maar de duizenden medewerkers in scholen en voorzieningen werken nog steeds vanuit dezelfde waarden.

Onze geschiedenis

 • Vincentius a Paulo

  De Fransman Vincentius a Paulo (1581-1660) is de patroonheilige van de Broeders van Liefde.. Hij kwam uit een christelijk landbouwgezin en kreeg de kans om verder te studeren. Als priester in Parijs bekommerde hij zich om de verworpenen van de samenleving. Kortom, iemand die de inzet voor de armen verkoos boven een zorgeloos burgerlijk leven. En leefde volgens de waarden: eenvoud, bescheidenheid, zachtmoedigheid, onthechting en toewijding.

  Image
 • 1807

  Petrus Jozef Triest, een Gentse priester, sticht de congregatie ‘Hospitaalbroeders van de Heilige Vincentius’, wat later ‘Broeders van Liefde’ werd.

  Image
 • Vanaf 1809 gaf kandidaat-broeder portier Jan Bertijn aan de poort van de Oude Bijloke in Gent les aan de straatkinderen. Hij schreef met een stokje in het zand. In 1814 ging de eerste dagschool in Gent van start. Zó ontstond het onderwijs van de Broeders van Liefde. Want Bertijn leerde de kinderen lezen, rekenen en schrijven. Met diezelfde bevlogenheid bieden wij aan de kinderen van vandaag onderwijs en zorg. Op een moderne, professionele en gepaste manier.

  Image
 • 1815: boeien breken

  Op 30 september 1815 trokken vier broeders naar het Geeraard de Duivelsteen in Gent. Daar zaten geesteszieken in de boeien gekluisterd, verstoten van iedere menswaardige zorg, vergeten door de maatschappij. De zorg voor deze zieken zou toevertrouwd worden aan de Broeders van Liefde. Het begin van een lang verhaal van boeien breken, opstarten van zorg, aanbrengen van meer professionaliteit en doorbreken van het hardnekkig taboe rond geestesziekte.

  Image
 • Samenwerking met Jozef Guislain

  De overgang van een nog middeleeuwse opsluiting naar een moderne behandeling van geestesgestoorden ging moeizaam. Triest had hierbij de grote verdienste de jonge arts Jozef Guislain (1797-1860) aan te trekken. Samen stichtten ze een nieuw en modern instituut voor de verpleging van psychisch gestoorden. Triest en Guislain waren pioniers in de psychiatrische zorg in België: Triest die vanuit religieuze motieven en met een sterke naastenliefde de zorg aanvangt en Guislain die deze verrijkt en vervolledigt met zijn wetenschappelijk-therapeutische benadering. 

  Image
 • 1825: eerste school voor buitengewoon onderwijs.

  In 1825 opende Triest een school in Gent voor doofstomme jongens: het Sint Gregoriusinstituut. Het doel van Triest was om hen voor te bereiden op zelfstandig leven door een gedegen beroepsopleiding. Doven waren toen immers veroordeeld om te bedelen en enkel een goede scholing kon hen daar aan onttrekken.

  Image
 • 1865: naar het buitenland

  De congregatie kreeg een internationale dimensie toen enkele broeders naar Canada vertrokken. Vandaag is de congregatie Broeders van Liefde aanwezig in 31 landen. De congregatie is het sterkst vertegenwoordigd in Afrika en in Azië.

  Image
 • Start middelbaar onderwijs

  Het middelbare onderwijs kwam erbij op het einde van de 19de eeuw. In 1896 begonnen Merksem en Temse en in 1899 Turnhout als eerste met middelbaar onderwijs.

 • 1911: start ontwikkelingssamenwerking

  Hoewel de Broeders van Liefde in oorsprong geen missionerende congregatie zijn, werd in 1911 toch een traditie gestart door vijf broeders naar het toenmalige Congo te sturen. Naderhand gingen ze ook naar Rwanda, Burundi,  Zuid-Afrika, Indonesië en India.
  Vandaag staat vanuit België de Fracarita Belgium in voor de Belgische initiatieven van de Broeders van Liefde in 31 landen wereldwijd.

  Image
 • 1924: eerste technische school

  In 1924 werd in Tessenderlo een eerste aparte technische school opgericht. Voorheen werd wel al in de weeshuizen, en later in de instellingen voor mensen met een handicap, aandacht besteed aan vakopleidingen.

 • Naar Rome

  Het hoofdbestuur van de congregatie bevindt zich sinds 1967 in Rome, waar de generale overste en zijn raad verblijven. Zij stippelen het beleid van de congregatie uit. 

  Image
 • Blijven groeien

  Regelmatig mogen we nieuwe scholen en voorzieningen verwelkomen bij Broeders van Liefde. 
  In 1998 bijvoorbeeld werd het beheer van drie psychiatrische ziekenhuizen van de Broeders Alexianen (Multiversum, Sint-Alexius, Alexianen Zorggroep Tienen) overgedragen aan Broeders van Liefde. De Belgische Alexianen waren immers niet meer talrijk genoeg om het beheer en bestuur van hun initiatieven voldoende kwaliteitsvol te blijven garanderen.
  O.C. Cirkant - een verwezenlijking van de Zusters van Liefde van Kortemark - behoort sinds 2010 tot de groep Broeders van Liefde. In hetzelfde jaar werd O.C. Sint-Jan de Deo een voorziening van Broeders van Liefde.
  Recent kwamen ook de vrije basisscholen van Tabor in Aalter-Brug, Bellem, Lotenhulle en Sint-Maria-Aalter onder het bestuur van de vzw Organisatie Broeders van Liefde.

  Image
 • 2018: een vernieuwde missie

  Een pak mensen hebben nagedacht, gedebatteerd en getwijfeld. Ze hebben geschreven, geschrapt en herschreven en zijn uiteindelijk tot een nieuwe gedragen tekst gekomen die toepasselijk is voor iedereen die met de groep Broeders van Liefde in België te maken krijgt.
  Meer lezen? Bekijk de pagina's over de missie, de engagementsverklaring en de grondstroom.

  Image

Steeds korter

Of ze voor ons niet op de foto wilden? Natuurlijk wel! En dus verzamelden Lieve, Kim, Maxime, Sien, Nathalie en Linda uit Zorggroep Multiversum voor de lens van onze fotograaf. Ze trokken authentieke verpleegkostuums uit verschillende tijdperken aan, van Middeleeuwen over oorlogsjaren en de periode 1970-1980 tot vandaag. “De tenues zijn er alleen maar korter op geworden”, lachte Lieve. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte