Zoeken

  Hieronder vind je visieteksten over Zinzorg & Pastoraat in de sector Geestelijke Gezondheidszorg. Ze werden opgesteld door de Werkgroep Zinzorg & Pastoraat in de Geestelijke Gezondheidszorg bij de Broeders van Liefde, onder redactie van Koen De Fruyt, dienst identiteit.

Hieronder volgen visieteksten over Zinzorg & Pastoraat in de sector Welzijn-Buitengewoon onderwijs. Ze werden opgesteld door de Werkgroep Zinzorg & Pastoraat van de sector Welzijn-Buitengewoon onderwijs bij de Broeders van Liefde, onder redactie van Koen De Fruyt en Dorien Veltens, dienst identiteit.

Wat is zinzorg & pastoraat?

Als Broeders van Liefde hebben we niet alleen oog voor het fysiek en psychisch welzijn van mensen. We willen hen ook ontmoeten en gepast en zinvol ondersteunen in hun eigen spiritueel, religieus of godsdienstig leven. Daarom investeren wij in zinzorg en pastoraat.

Onder zinzorg verstaan we de algemene zorg voor zinbeleving. Onder pastoraat verstaan we zinzorg benaderd door een christelijke bril. Hierbij laten we ons dragen door onze christelijke inspiratie. We zijn er namelijk van overtuigd dat deze inspiratiebron prikkelend kan werken bij de verdieping van het eigen leven, ook voor mensen die zichzelf niet als christen beschouwen.

Concreet voorzien we in een ruim aanbod aan activiteiten waarbij leerlingen, cliënten, patiënten, hun netwerk  én medewerkers kunnen ontdekken wat voor hen écht belangrijk is in het leven. We nodigen uit om de beleving van onszelf, onze relatie met anderen, de wereld en God te verdiepen. Daarnaast zetten we in op gemeenschapsvorming. Zo stimuleren we iedereen die bij ons langskomt tot zinvol en waarachtig samenleven. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte