Zoeken

 

Internationale congregatie

De organisatie Broeders van Liefde is enkel actief in België. De congregatie Broeders van Liefde daarentegen is een internationale broedergemeenschap, actief is Afrika, Azië, Amerika en Europa. Ze heeft kloostergemeenschappen en initiatieven in 31 landen overal ter wereld. Het hoofdbestuur van de Congregatie bevindt zich sinds 1967 in Rome, waar de generale overste en zijn raad verblijven. Zij stippelen het beleid van de congregatie uit. Ook in het buitenland legt de congregatie zich voornamelijk toe op de zorg voor mensen met psychische problemen, met een beperking en op het onderwijs. 

Fracarita Belgium

Fracarita Belgium is de NGO voor ontwikkelingssamenwerking van de Belgische Broeders van Liefde. Sinds haar oprichting in 1967 (onder de naam Caraes) ondersteunt Fracarita Belgium de projecten van de congregatie in Afrika, met focus op het Grote Merengebied. Deze projecten situeren zich binnen drie domeinen:

  • geestelijke gezondheidszorg (de zorg voor personen die nood hebben aan psychologische begeleiding, psychiatrische zorg en verslavingszorg),
  • orthopedagogische zorg (zorg voor personen met een beperking; zowel fysiek, sensorieel, motorisch, mentaal, als sociaal),
  • onderwijs en opleiding.

Occasioneel worden ook projecten in Azië en Latijns-Amerika ondersteund als dienstverlening aan Fracarita International, de koepel van NGO’s van de congregatie. Vanuit de kantoren in Gent faciliteert Fracarita Belgium financiële en materiële steun en de toegang tot kennis en expertise voor initiatieven van zorg, onderwijs en welzijn.

Fracarita International

Omwille van de toenemende internationalisering van de werking van de Broeders van Liefde en de daarmee gepaard gaande uitdagingen voor de Belgische NGO, werd een internationale koepelorganisatie opgericht onder de naam Fracarita International

Fracarita International ondersteunt wereldwijd meer dan 100 voorzieningen en projecten in 19 landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. 

Er is ondersteuning op verschillende manieren: 

  • door deskundig advies en coaching, 
  • door het uitwisselen van expertise, 
  • via financiële hulp, 
  • door de projecten in het Zuiden te ondersteunen bij het versterken van de lokale competenties, 
  • via begeleiding bij het uitbouwen van initiatieven om zelf meer financieel autonoom te worden,
  • en door hen een stem te geven of hun pleitbezorger te zijn op internationale fora waar het sociaal beleid vorm krijgt. Daartoe werd aan Fracarita International ook een consultatieve status toegekend in de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC). 

Dit alles vanuit een actief streven om de mensen in het Zuiden tot echte partners te maken in het bevorderen, het respect en het herstel van de menselijke waardigheid.
 

Contact

Fracarita Belgium
Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent

fracarita-belgium@fracarita.org
09 398 70 50

website

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte