Zoeken

Geïnspireerd en verbonden met velen

Als groep zijn we deelgenoot van een beweging met stevige en diepe wortels.
De organisatie is gegroeid in de schoot van de congregatie Broeders van Liefde.
Velen gaven en geven hier in beweging met mensen het beste van zichzelf.

  • Bewogen door het lot van gekwetste mensen  bracht de Gentse stichter Petrus Jozef Triest (1760-1836) vrouwen en mannen in beweging om hen te bevrijden uit een mensonwaardig bestaan en menswording te bevorderen.
  • In die concrete en daadwerkelijke zorg liet hij zich inspireren door Vincent Depaul (1581-1660). Vanuit een liefdevolle grondhouding toonde hij een radicale inzet voor de waardigheid van elke mens.
  • Beiden waren op hun beurt beïnvloed door François de Sales (1567-1622). Die nodigde iedereen uit tot een aandachtig spiritueel leven, toegewijd en concreet, hier en nu: ‘in deze tijd en voor deze tijd’.
  • Alle drie vonden zij inspiratie bij de bewegingen van de Middelnederlandse mystiek (14de) en de Moderne Devotie (15de). De focus lag daar op een persoonlijke spiritualiteit in verbondenheid met elkaar en met de wereld.

In het spoor van deze figuren en bewegingen en van vele anderen voor en na hen
die handen en voeten wilden geven aan Jezus’ droom van het Rijk Gods
bewegen wij vandaag mee op de golven van een gedeelde grondstroom.

Die grondstroom leeft overal waar mensen:

  • zich laten bewegen door het lot van andere mensen en de concrete noden van hun tijd,
  • vanuit die bewogenheid in beweging komen en daar diepe levensvoldoening in ervaren,
  • zich met hart en ziel voor mensen inzetten en zich daarin ook blijvend laten boeien.

Die grondstroom herkennen we vandaag in mensen:

  • die binnen hun context dynamisch en creatief inspelen op concrete noden en uitdagingen,
  • die zo in een evangelische geest steeds weer bewust  afstemmen op wat er ultiem echt toe doet
  • en zich daarin laten inspireren door het onverwacht nieuwe dat zich telkens weer aandient.

DE GRONDSTROOM HERINNERT ONS AAN ONZE WORTELS

Als de missie ons de weg toont, dan situeert de tekst ‘grondstroom’ ons in een diepere en bredere beweging. De grondstroom herinnert ons aan onze historische wortels, onze fundamenten, onze bronnen. Die grondstroom is een inspiratiebron, vertellen broeder Luc Maes en broeder Luc Van Dyck. En die grondstroom stopt niet. Hij gaat verder in de toekomst, dynamisch en steeds wisselend. Niet alleen broeders bewegen hierin. Vele anderen bevinden zich in diezelfde stroom en zetten het werk van de broeders voort. Zoals Wim Crommelinck.

 

In alle verhalen van de mensen die bij Broeders van Liefde werken of actief zijn, vind je ons engagement

DE BROEDERS VAN LIEFDE BESTAAN AL MEER DAN TWEE EEUWEN. HOE IS HET GESTART?

Br. Luc Maes: “Ons verhaal begon in 1807, in de Bijloke in Gent. Onze stichter, Petrus Jozef Triest, was op zoek naar tochtgenoten met een hart voor mensen. Om samen ten dienste te staan voor de kwetsbaren in de samenleving. Vanuit de sterk gelovige visie van toen, was hij op zoek naar mensen met een inspiratie. Hij stichtte op die manier een aantal congregaties, waarvan Broeders van Liefde er eentje was. Triest zag zichzelf verantwoordelijk voor de zorg voor armen, maar gaandeweg zag hij steeds meer noden. Zoals die van psychiatrische patiënten, die in die tijd opgesloten zaten in het Geraard Duivelsteen in Gent, vastgeketend en zonder enige vorm van behandeling. Triest stuurde er enkele broeders-in-opleiding naartoe om die patiënten te bevrijden. Vanaf dat moment is het werk van de broeders uitgebreid naar verschillende soorten ‘zorgen voor mensen’.”

WE SPREKEN HIER OVER DE 'GRONDSTROOM'. VANWAAR DIE KEUZE?

Br. Luc Van Dyck: “We noemen het grondstroom omdat je het niet mag zien als een plaatselijke geschiedenis. Onze grond blijft steeds dezelfde, maar de stroom verandert naargelang tijd en ruimte. Onderweg krijgt hij telkens nieuw water binnen van andere bronnen. Dat was zo in 1800, in 1900 en nu nog steeds. De stroom is altijd nieuw en dynamisch. Soms vloeit de stroom over, soms is het bijna een droge bedding. De grondstroom stopt hier ook niet. Het gaat steeds verder in de toekomst. Je kan de grondstroom vergelijken met een loflied. ’s Morgens tijdens het wassen hoor je een lied dat de hele dag in je hoofd blijft hangen. Overdag, tussen je activiteiten door, neurie je het lied mee. Omdat je het zo mooi vindt, omdat het oprecht is, het nodigt je uit en geeft je rust. Tegelijk voelt het lied als een ambitie, het blijft hangen in je hoofd en je leven. De nieuwheid en het vertrouwen is fundamenteel in de spiritualiteit bij de Broeders van Liefde.”
Br. Luc Maes: “Triest, onze stichter, was in 1807 geïnspireerd door zijn tijd en wij zijn nu geïnspireerd door onze tijd. We krijgen steeds meer vrijheid om te zoeken naar onze bron. Dat kan én mag iets anders zijn dan ons wordt aangeleerd. Als we naar onszelf kijken, zien we duidelijke verschillen tussen ons, maar toch voelen we ons verbonden. Het is het hart voor mensen dat ons verbindt. Dat is de echo van Triest.”

WAT BETEKENT DE GRONDSTROOM VOOR JULLIE?

Br. Luc Maes: “In alle verhalen van de mensen die binnen onze organisatie werken of actief zijn vind je ons engagement. Die verhalen zijn de sterkte van onze congregatie. Al is het belangrijk dat ze theoretisch onderbouwd zijn, om onze fundamenten
aan te tonen. We bouwen niet op los zand. Al die diversiteit en rijkdom van de medewerkers zijn onze kleine riviertjes en geven onze stroom nieuwe zuurstof. Het is veel meer dan enkel een verhaal over onze stichter.”
Br. Luc Van Dyck: “Ook voor ons was het een zoektocht in de geschiedenis. We bestudeerden waar Triest zijn mosterd ging halen. Hij is niet zomaar opgestaan en eraan begonnen. Hij kreeg een oproep om aan de slag te gaan. Er zijn twee kanten aan dit verhaal. Enerzijds was er de geïnspireerde zorg, anderzijds was er een tendens tot vernieuwing van het gelovig leven. Triest ging verder dan het oprichten van zorginstellingen. Hij deed dat om zorg te dragen voor mensen die het veel minder hebben in de samenleving. In deze tijd proberen we de spiritualiteit van Triest te talen, op een actieve, moderne en uitnodigende manier. Zoals alle medewerkers van onze organisatie doen. Zodat onze grondstroom zijn plaats krijgt in de moderne maatschappij, met zijn mogelijkheden en moeilijkheden. Zodat het leesbaar blijft voor mensen van deze tijd.”

HOE ZIET DE TOEKOMST VOOR DE BROEDERS VAN LIEFDE ERUIT VOLGENS JULLIE?

Br. Luc Maes: “De toekomst is open. We zoeken welke richting we willen uitgaan. Zolang wij, en alle medewerkers, maar proberen trouw te blijven aan onszelf en ons eigen hart. Iedere medewerker binnen onze organisatie krijgt de kans om zichzelf te zijn, dat is onze grote openheid.”
Br. Luc Van Dyck: “De stroom zal blijven meegroeien met de mogelijkheden van de tijd en de plaats. Het is mogelijk dat we binnen enkele jaren tegen een rots botsen en een andere weg moeten inslaan. Daar kunnen we opnieuw een waterval tegenkomen. Zoals het mensenleven loopt. Daar geloof ik sterk in.”

Ik doe hetzelfde wat mensen 40 à 50 jaar geleden ook al deden, maar in een andere vorm, op een andere plek en met andere mensen

WELKE ASPECTEN VAN DE GRONDSTROOM HERKEN JIJ IN JE JOB?

Wim Crommelinck: “De evangelische geest en inspiratie uit de grondstroom doorstroomt mij continu. Wanneer ik tijdschriften lees of instellingen bezoek van Broeders van Liefde, word ik er telkens weer aan herinnerd. Zo blijft de inspiratie, net als de evangelische geest, behouden. Me laten inspireren door ‘het onverwacht nieuwe’, dat is voor mij de persoon die zich aanmeldt aan mijn deur. De man of vrouw die op kamp wil gaan, maar geen middelen heeft.
Het is ook de leefgroep die nood heeft aan een nieuwe badkamer door gewijzigde zorgvragen van de bewoners. Al die dingen kunnen wij oplossen. Al 20 jaar werk ik voor Broeders van Liefde en altijd doen zich nieuwe noden voor waar we telkens op proberen in te spelen.”

HOE BEN JE BIJ BROEDERS VAN LIEFDE TERECHTGEKOMEN?

“12 jaar lang liep ik school bij Broeders van Liefde. Ik woonde niet ver van de school en ik was altijd welkom. Op woensdagnamiddagen en in de vakanties konden we bij de broeders terecht. We kon er voetballen, kampen maken,… Samen met de broeders engageerde ik me bij inzamelacties en ik geraakte geïnspireerd. Zo trok ik naar Bloemenstad, een erkende jeugdvereniging van Broeders van Liefde die met vrijwilligers kampen, vakanties en vrijetijdsactiviteiten organiseert voor personen met een lichte tot diepe verstandelijke beperking. Op de duur laten al die ervaringen je niet meer los. Na mijn studies economie vond ik de stroom terug. Nu kan ik er mee vorm aan geven, vanuit een economisch inzicht maar met een heel menselijk aspect.”

HOE WIL JIJ DE GRONDSTROOM LATEN DOORSTROMEN?

“De broeders en onderwijzers uit mijn kindertijd zijn me altijd bij gebleven. Altijd als iemand een initiatief nam, voorzag de organisatie daar middelen voor. Wou een broeder fotografie leren, dan kwam er een totaal pakket met het mooiste toestel. De beste nieuwe kopieermachines werden als eerste door de broeders aangekocht. Ze waren trekkers voor een vormsel of eerste communieviering. Als je met een goed initiatief kwam, maakten ze er tijd en middelen voor vrij. Dat merk ik nu ook.
Veel initiatieven die ik nu neem, zijn geïnspireerd door hen. Komt er iemand met een goed gefundeerde uitdaging, dan voeren we die in de meeste gevallen ook uit. Ik doe hetzelfde wat mijn voorgangers 40 à 50 jaar geleden ook al deden, maar in een andere vorm, op een andere plek en met andere mensen. Zo blijft de grondstroom doorvloeien. Hoe langer ik in de stroom kan werken, hoe meer ik zie wat er mogelijk is. Als je voldoende authentiek en enthousiast bent, nieuwe noden aantrekt en daar een antwoord op hebt, springen anderen mee op de kar. Denk aan gemeentes, andere voorzieningen, vrijwilligers, buren,… Mensen die ons totaal niet kennen, kunnen er ook enthousiast voor worden. Dat hoeft niet door affiches of grote plakkaten op te hangen, maar door te tonen wat er mogelijk is en wat we willen en kunnen.”

WAT IS JE GROTE DOEL?

“Mensen tevreden stellen en dienstbaar zijn. Niet meer dan dat. Tevreden mensen komen altijd terug en werken met veel passie. Als ik kan helpen bij anderen, ben ik dienstbaar. Dat heb ik geleerd van een broeder in Sint-Maria-Aalter. Ik vroeg wat hij als broeder deed en wat zijn doel was. De 97-jarige man zei me dat hij op zijn oude dag dienstbaar wou zijn door bijvoorbeeld in de hof te werken en wat onkruid te wieden zodat de tomaten konden groeien. Wie dienstbaar is en anderen tevreden stelt, gaat zelf ook tevreden naar huis.”

WAT IS JE PERSOONLIJKE MISSIE IN JE JOB?

“Ik wil leiderschap opnemen en op de beste manier gebruik maken van de tijd. Ik ben transparant en eerlijk in wat ik zeg en doe. Dienstbaar zijn voor anderen, samenwerken met tevreden medewerkers en ervaringen delen is belangrijk voor mij. Mijn vier kernwaarden die ik daarvoor inzet zijn respect, mijn door de jaren heen gevormde persoonlijkheid, passie en het streven naar deskundigheid.”

Ik geef mee vorm aan de grondstroom vanuit een economisch en coachend inzicht en vanuit een oprecht menselijk aspect

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte