Zoeken

 

Kies je een school voor je kind? Dan neem je het onderwijsaanbod onder de loep. Maak een keuze die bij je kind past. Maar even belangrijk is wie je kind is. Daarom zorgen we ook voor het juiste opvoedingsklimaat. Voor ons bestaat onderwijs dus niet zonder opvoeding. Onderwijs richt zich op verdere studies en de arbeidsmarkt, opvoeding op het totale leven. We willen dat je kind uitgroeit tot een kritische wereldburger die met een open blik kijkt, vreedzaam samenleeft en van betekenis is voor anderen. Echt ieder kind is hier welkom. In onze scholen bieden we onderwijs en opvoeding aan iedereen aan. Hier lees je als ouder de grote lijnen.

Download hier de pdf-versies van ons onderwijsproject:

1. VISIE: wat zijn onze kapstokken? 

 De scholen van de Broeders van Liefde zijn katholieke scholen. Daarom staan bij ons de drie christelijke deugden hoog in het vaandel:

 

Hoop:  

Kansen geven is ons handelsmerk. Hier krijgt je kind telkens een kans meer dan elders. Waarom? Omdat we je zoon of dochter graag zien en geloven in hem of haar. Want we willen dat je kind gelukkig in het leven staat. Streven we daarbij naar perfectie? Niet noodzakelijk, maar we bereiden leerlingen voor om voor de beste keuze te gaan. Daarom reiken we perspectieven aan waarmee je kind een kwalitatieve toekomst kan opbouwen. We leren je kind om het anders-zijn van ieder individu te zien en te waarderen, en om te focussen op de unieke sterktes van iedere mens. Want onze scholen zijn de ideale oefenplaats om je te integreren in de maatschappij en er een rol te spelen. Je kind ontwikkelt hier een eigen persoonlijkheid en draagt zijn steentje bij tot een liefdevolle samenleving.

 

Geloof: 

De scholen van de Broeders van Liefde zijn katholieke dialoogscholen. Je kind maakt hier dus kennis met de figuur van Jezus Christus die voor onze scholen een bron van inspiratie is om te leren geloven. Zijn leven is onze leidraad om te bouwen aan een nieuwe wereld. We leren je kind om vanuit een spiritueel denken betekenis te geven aan ‘de dingen des levens’: om in alle vrijheid te zoeken naar persoonlijke antwoorden. Vanuit hoe ze zelf het leven ervaren, leren ze samen met anderen zin en betekenis te zoeken voor vandaag en morgen. We willen je kind laten geloven in zijn eigen toekomst en in de mogelijkheid van een goede wereld met en voor iedereen. 

 

Liefde: 

Wij koesteren een onvoorwaardelijke liefde voor al onze leerlingen. We geven dus ook om jouw kind en geloven in zijn unieke waarde. Daarom staat onze deur open voor iedereen. Je zoon of dochter voelt zich thuis en krijgt optimaal kansen om zich te ontwikkelen. Heeft je kind een specifieke nood? Dan krijgt het van ons de gepaste zorg, zoals ondersteuning bij leermoeilijkheden. Maar ook leerlingen die nood hebben aan een uitdaging, verdienen onze aandacht: zij krijgen prikkels om gemotiveerd te blijven.

Kansen geven is bij de Broeders van Liefde een handelsmerk

2. Vertrekpunten: wat ontwikkelt je kind? 

Talenten: 

Ieder kind heeft talenten, het zijn aangeboren gaven. Het is onze taak om de ontwikkeling daarvan te ondersteunen op een positieve manier. Je kind krijgt de kans om te laten zien wat het kan en wil. Die aandacht verhoogt het zelfvertrouwen en de motivatie en geeft energie, kracht en weerbaarheid. Talent draait trouwens niet alleen om woorden en cijfers. Ook wie bijvoorbeeld sterk is in muziek of sport telt hier mee, uiteraard. 

Competenties:

Ieder kind heeft competenties. Dat betekent dat het capabel is om kennis, vaardigheden en attitudes te verwerven. We ontwikkelen die, dankzij een ruim pallet van instrumenten. Bedoeling is dat jouw kind er zijn kwaliteiten en eigenwaarde mee versterkt. En er iets positiefs mee doet in relatie tot de ander. Voorbeelden van competenties? Creatief zijn, out of the box denken, relaties aangaan, technologie verkennen en met veranderingen omgaan.

Waarden: 

In onze scholen hanteren we dezelfde waarden. Ze geven richting aan ons bestaan. Die waarden vormen de basis van gedragsregels en afspraken waarvan iedereen verwacht dat je je daaraan houdt. In ons opvoedingsproject staan deze tien waarden centraal:

  1. wellevendheid

  2. communicatie

  3. zelfbeheersing

  4. werkzaamheid

  5. zelfstandigheid

  6. eerbied

  7. orde

  8. vriendschap 

  9. eerlijkheid

  10. spiritualiteit en godsdienstigheid

Welvaart levert niet noodzakelijk welzijn. Bij de Broeders van Liefde leren we je keuzes maken. Fouten maken mag!

3. AANPAK: HOE WILLEN WE JE KIND MEE OPVOEDEN? 

Open ontmoeting: In onze school staat jouw kind – de leerling – centraal. We geven het geborgenheid en vertrouwen. Want onze leerkrachten staan dicht bij je kind. Is je kind gelukkig? Dan wij ook. Is het bezorgd? Dan wij ook. Die leerling-gerichtheid vraagt om een bijzondere aanpak. Die van de open ontmoeting. Open? Omdat we geen vooroordelen koesteren. Ontmoeting? Omdat we met je kind in dialoog gaan.

Actief leerproces: Je kind is een meewerkend voorwerp. Letterlijk: het werkt mee en kijkt niet, als lijdend voorwerp, passief toe. De leerling neemt zijn leerproces in handen en doet ervaring op. Dat trekken we door naar de buitenwereld, bijvoorbeeld via stage. Ook in de jeugdbeweging past je kind toe wat het op school heeft geleerd en legt het nieuwe verbanden. 

Veilige houvast: Je kind krijgt houvast. Want we nemen onzekerheid weg door nabij te zijn en structuur te bieden. In deze veilige omgeving ontplooit je kind zich optimaal. Ook eenvoudige tools, zoals een agenda, creëren gemoedsrust.

Positieve aandacht: Je kind mág fouten maken. Omgaan met fouten en mislukkingen horen bij het leven. Het is aan ons om hen daarbij begripvol te begeleiden. We staan trouwens niet te lang stil bij wat er misloopt: dat werkt demotiverend. In plaats daarvan geven we extra aandacht aan de successen die je kind boekt.

Aangepaste zorg: We geven je kind zorg op maat. Het is de drijfveer van ons handelen. Want om optimale groeikansen te geven, moeten we tegemoetkomen aan de individuele zorgbehoefte van iedere leerling. Dat vraagt om differentiatie en flexibele trajecten. Bijvoorbeeld met een leercoach en gesprekken en met extra oefeningen en lessen. Want onderwijs én zorg gaan samen voor kwaliteit.

Degelijke feedback: We geven feedback. Onze evaluatiecultuur gaat verder dan een toets met quotering. We koppelen systematisch en transparant terug. Daarbij telt niet alleen het eindproduct. Ook uitvoering en creativiteit, teamgeest en verantwoordelijkheidsgevoel worden beoordeeld. Die intensieve communicatie leidt tot beter leren.

4. ONDERSTEUNING: HOE HELPEN WE SAMEN JE KIND? 

Rol als school: De schoolverantwoordelijken nemen de dagelijkse leiding op zich. Zij delen dezelfde christelijke waarden en inspireren onze medewerkers. Ze leiden alles in goede banen en zorgen ervoor dat je kind in de beste omstandigheden school loopt.

Rol als leraar: De leerkracht is een teamspeler en een bezielende begeleider die het beste uit je kind haalt. Hij is niet zomaar een docent die zijn kennis overdraagt. Eerder een coach, een mentor. Het leerkrachtenteam begeleidt, evalueert, motiveert… je kind: om het even wat zijn sterktes en zwaktes zijn.

Rol als ouder: Je betrokkenheid bij de schoolloopbaan van je kind? Die is van cruciaal belang. Samen voeden we je kind op: jij thuis, wij op school. Het is dus goed om met elkaar te praten. We nodigen je regelmatig uit om de vorderingen en toekomstmogelijkheden van je kind te bespreken. Bij vragen en problemen mag je ons natuurlijk ook altijd zelf contacteren.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte