Zoeken

VZW organistaie Broeders van Liefde zit momenteel in een traject van CIFAL.
Dit is onze voorlopige visie en concretisering, de definitieve versie volgt eind 2023.

 

Onze visie op duurzaamheid

 

Onze organisatie engageert zich om proactief mee te werken aan een
duurzame en veerkrachtige samenleving waar iedereen tot bloei kan komen.

 

Bij dit streven gaat onze ambitie verder dan de kernactiviteiten binnen
zorg en onderwijs. We streven naar het creëren van een inclusieve
werk- en leefomgeving waar een toekomstgerichte aanpak van

duurzaamheid zich kan ontwikkelen en actief wordt doorgegeven.

 

 

Concretisering

 

Als kompas voor de integratie van duurzaamheid in de strategieën en beleidsplannen
op centraal, sectoraal en lokaal niveau hanteren we de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
(SDG’s, Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. Alle ondersteunende processen
voor onze kernactiviteiten worden systematisch getoetst aan deze duurzaamheidsdoelstellingen.
We streven daarbij naar een evenwichtige verdeling over de 5 P’s: people, planet, prosperity, peace en
partnership.

Op verschillende domeinen formuleren we, samen met een groep enthousiaste medewerkers uit alle
niveaus van onze organisatie die de kerngroep duurzaamheid vormt, duidelijke ambities en acties.
Daarnaast sensibiliseren we en rapporteren we over de acties en realisaties op zowel centraal als lokaal niveau.

Zo willen we alle medewerkers motiveren, enthousiasmeren en stimuleren tot een toekomst gekenmerkt
door duurzaamheid, innovatie en humaniteit.

 

 

Thema’s

 

Momenteel focussen we op deze 8 speerpunten:

  • Als zorg- en onderwijsverlener blijven we, meer dan ooit, met expertise en passie bouwen aan een inclusieve samenleving waarin elke mens tot bloei kan komen.
  • Als organisatie zorgen we voor een goed werkklimaat voor onze medewerkers en werken we aan meer inclusie en diversiteit.
  • Als consument willen we onze ecologische voetafdruk zoveel als mogelijk verkleinen, met hierbij bijzondere aandacht voor doordracht energieverbruik, afvalbeheer, transport en mobiliteit.
  • We implementeren een duurzaam aankoopbeleid en stimuleren onze medewerkers, cliënten en leerlingen tot duurzamer gedrag.
  • We moderniseren onze infrastructuur en schakelen over naar duurzame systemen.
  • Binnen de teams op alle niveaus streven we naar een evenwicht tussen inspiratie en resultaten, in relatie met de omgeving en gericht op de toekomst.
  • Centraal staat doeltreffende en transparante besluitvorming met betrokkenheid van de stakeholders.
  • Via diverse samenwerkingsverbanden, binnen de groep Broeders van Liefde, de netwerken daarbuiten en wereldwijde partnerschappen, wordt solidariteit gerealiseerd.

 

Voor dit alles willen we in verbondenheid en vertrouwen samenwerken met alle interne en externe partners. Samen staan we immers sterker om een duurzame positieve maatschappelijke impact te creëren en om anderen te inspireren.

Image

Partnerschap met CIFAL Flanders

CIFAL Flanders is een met UNITAR geaffilieerd internationaal opleidingscentrum over vrede, mensenrechten en duurzame ontwikkeling, met focus op de uitvoering van de Agenda 2030 (SDG's), de Habitat III New Urban Agenda, de Tien Principes van het UN Global Compact en de UN Guiding Principles on Business & Human Rights

CIFAL Flanders is een van de 31 internationale opleidingscentra van het CIFAL Global Network verbonden met UNITAR, de belangrijkste opleidingsorganisatie van de Verenigde Naties.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte