Zoeken

Onze visie op duurzaamheid

Wij omarmen vol overtuiging de uitdaging om een voortrekkersrol te vervullen in de ontwikkeling van een duurzame en veerkrachtige samenleving, waarin het potentieel van eenieder tot volle bloei kan komen.

Onze ambitie reikt verder dan de kernactiviteiten binnen zorg en onderwijs. Wij streven naar het creëren van een dynamische en inclusieve werk- en leefomgeving, waar een vooruitstrevende aanpak qua duurzaamheid niet alleen gedijt maar ook als een krachtige beweging wordt doorgegeven.

We werken hiervoor in verbondenheid en vertrouwen samen met al onze interne en externe partners. Samen vormen wij een krachtig front om een duurzame positieve maatschappelijke impact te genereren en anderen te inspireren.

Kompas en ambities

 

Als leidraad voor het integreren van duurzaamheid in onze strategieën en beleidsplannen op alle niveaus, hanteren wij de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Al onze processen worden getoetst aan deze duurzaamheidsdoelstellingen, met als doel een gebalanceerde aanpak over de 5 P’s te waarborgen: people, planet, prosperity, peace, en partnership. In nauwe samenwerking met de kerngroep duurzaamheid, een groep enthousiaste medewerkers, formuleren wij scherpe en realistische ambities en ondernemen wij actie op diverse domeinen.

Daarnaast sensibiliseren en rapporteren wij op zowel centraal als lokaal niveau over onze initiatieven en behaalde resultaten. Ons ultieme doel is om alle medewerkers te inspireren en te motiveren voor een toekomst waarin duurzaamheid, innovatie en mensen centraal staan.

Thema’s

 

Op dit moment leggen wij de focus op deze 8 strategische doelstellingen, die nog naar concrete acties vertaald worden:


1. Als toonaangevende zorg- en onderwijsverlener bouwen wij met expertise en passie verder aan een inclusieve samenleving waarin iedereen tot bloei kan komen.

2. Als organisatie creëren wij een stimulerend werkklimaat dat inclusie en diversiteit bevordert.

3. Als bewuste consument verkleinen we onze ecologische voetafdruk, met bijzondere aandacht voor doordacht energieverbruik, afvalbeheer, transport en mobiliteit.

4. We voeren een gedurfd duurzaam aankoopbeleid en inspireren onze medewerkers, cliënten en leerlingen tot duurzamer gedrag.

5. We moderniseren onze infrastructuur en schakelen over naar duurzame systemen.

6. Binnen teams op alle niveaus streven we naar een evenwicht tussen inspiratie, mensen en resultaten, in relatie met de omgeving en gericht op de toekomst.

7. Doelgerichte en transparante besluitvorming met actieve betrokkenheid van stakeholders staat centraal.

8. Onze maatschappelijke rol realiseren we in solidariteit met anderen. We doen dit via diverse samenwerkingsverbanden, zowel binnen de groep Broeders van Liefde als in externe netwerken en wereldwijde partnerschappen.

Image

PARTNERSCHAP MET CIFAL FLANDERS

CIFAL Flanders is een met UNITAR geaffilieerd internationaal opleidingscentrum over vrede, mensenrechten en duurzame ontwikkeling, met focus op de uitvoering van de Agenda 2030 (SDG's), de Habitat III New Urban Agenda, de Tien Principes van het UN Global Compact en de UN Guiding Principles on Business & Human Rights

CIFAL Flanders is een van de 31 internationale opleidingscentra van het CIFAL Global Network verbonden met UNITAR, de belangrijkste opleidingsorganisatie van de Verenigde Naties.

 

Broeders van Liefde startte het duurzaamheidstraject van CIFAL Flanders op in 2023.

ONZE LEAD SDG'S

 • SDG 3: GOEDE GEZONDHEID & WELZIJN

 • SDG 4: KWALITEITSONDERWIJSONZE KERN SDG'S

 • SDG 1: GEEN ARMOEDE

 • SDG 9: INDUSTRIE, INNOVATIE & INFRASTRUCTUUR

 • SDG 12: VERANTWOORDE CONSUMPTIE & PRODUCTIE

 • SDG 13: KLIMAATACTIE

 • SDG 16: VREDE, JUSTITIE & STERKE PUBLIEKE DIENSTEN

Image
Image
elektrisch busje OC Ebergiste
Dat auto’s vervuilend zijn, dat weten ze ook bij Ebergiste. De voorziening zet hard in op de vergroening van het wagenpark, onder andere door de recente aanschaf van 2 elektrische busjes en een elektrische bestelwagen voor de technische dienst. Luc Aelbrecht, logistiekadministratief directeur bij ...
Image
Grijs, zo zien veel speelplaatsen eruit. Maar het kan ook anders; dat bewezen ze bij Sint-Michiel in Leopoldsburg, met de aanleg van een groene speelplaats voor de bovenbouw. Katrien Luts, leerkracht aardrijkskunde, natuurwetenschappen en esthetica in de derde graad: “We zijn begonnen in 2017 en ...
Image
Daken van scholen zijn hoog, omvangrijk en … ideaal voor zonnepanelen. Zo dacht ook het Sint-Eduardusinstituut in Merksem, dat sinds juni 2021 geniet van groene stroom door de 400 zonnepanelen op hun vernieuwde dak in de bassischool. Maar ook de secundaire school in Sint-Eduardus zet in op ...
Image
De Winning - Ruben Minten
Ruben Minten
De slogan van de afdeling Landbouw en Voeding en duurzame horeca van De Winning luidt: ‘Eerlijk eten, van zaadje tot bord.’ Dat is niet gelogen. Onder het merk KarWij brengt De Winning al hun producten en diensten die met voeding te maken hebben tot bij de consument. De producten uit de keten ...
Image
Bijna 60 organisaties, waaronder psychiatrisch ziekenhuis Asster, verbinden zich ertoe meer natuur te voorzien op zoveel mogelijk parkeerterreinen in Vlaanderen. Ze plaatsten begin januari in Gent hun handtekening onder de Green Deal Natuurinclusieve Parkeerterreinen, een initiatief van het ...
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Gerelateerde artikels

167 Vlaamse scholen krijgen de komende twee jaar extra geld om hun speelplaatsen te ontharden en groener te maken. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir trekt voor die vergroening van de speelplaatsen in totaal 20 miljoen euro uit.…

Gerelateerde Voorzieningen

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte