Zoeken

In een veranderende maatschappij ontstaan voortdurend nieuwe noden. De Broeders van Liefde hebben steeds getracht een antwoord te zoeken op deze nieuwe noden. Enkele kleinere initiatieven zijn hiervan getuige.

Hieronder vind je alle initiatieven van de congregatie Broeders van Liefde.

Huize Triest

Huize Triest is een huis waar mensen zich ten volle mens kunnen voelen. “Triest” verwijst naar de Kannunik Petrus-Jozef Triest, de stichter van de Broeders van Liefde. Hij heeft zijn leven tot de laatste dag gewijd aan deze minst bedeelden. Vanuit dit charisma is Huize Triest in 1986 ontstaan. Het is een laagdrempelig huis met een familiaal karakter, een plaats waar mensen mens voor mensen mogen zijn. Heel wat mensen komen binnen de gestructureerde zorgverlening niet aan bod. 

Aanbod:

  • Van een warme douche, broodje, kopje thee of koffie tot luisterbereidheid, stilte of een diepgaand gesprek.
  • Nachtopvang: elke nacht van 21u 's avonds tot 10u 's ochtends
  • Kortdurend wonen: mensen die kortdurend in woningnood verkeren, worden geholpen om een duurzame oplossingen op het vlak van wonen, werk en administratie te vinden.

Contact

Gezondheidstraat 2
9000 Gent

nachtopvang@huizetriest.be (nachtopvang)
info@huizetriest.be (kortdurend wonen)

website

Menas

In Sint-Maria-Aalter ligt domein Menas. Wie hier komt, vindt rust. Wie hier komt, geniet van het 15 hectare grote, groene domein.

Menas was jarenlang de plek waar novicen (kandidaat broeders) een opleiding tot broeder kregen en er hun geloften aflegden. In 2014 besliste de vzw Broeders van Liefde om het domein te herbestemmen. Het voormalige noviciaat en het domein is vandaag een stilteplek, een ‘gastenverblijf voor groepen’ met 48 kamers en heel wat ontmoetings- en stilteruimten. Ook individueel verblijf of in groepjes van maximum 3 personen is mogelijk.

Het is een uitgelezen plaats voor activiteiten die verstillen, verdiepen of verbinden, in een unieke setting.

​Aanbod:

  • Je kan in dit gastenverblijf bezinningsdagen, brainstormsessies, stiltewandelingen, teamoverleg, vormselweekend, inspiratieweekends,... organiseren.
  • Op het domein kan je ook kennismaken met de leefgemeenschap van de Broeders van Liefde. In het ‘individuele gastenverblijf’ maak je deel uit van de gemeenschap en maak je kennis met de gastvrijheid van het huis.
  • In het park is iedereen welkom. Het domein staat open voor bezoekers die de geschiedenis van het park willen ontdekken maar je bent er evengoed welkom om te genieten van de stilte.

Contact

Blekkervijverstraat 20
9880 Sint-Maria-Aalter


09 325 90 50
info@domeinmenas.be

website

Les Sauvèrdias

Les Sauvèrdias is een Waalse term om een groep vogels te benoemen die zich verzamelt rond wat brood of ander voedsel. Het is ook de naam van een opvangtehuis van de Broeders van Liefde in Jambes, bij Namur.

In 1987 opende een eerste huis zijn deuren voor mensen die nood hadden aan kledij, voedsel en morele, sociale of geestelijke bijstand. In 1996 vonden Les Sauvèrdias onderdak op een nieuw adres en sinds 2015 zit het project in een totaal gerenoveerde infrastructuur. Het huis staat open voor iedereen, zonder onderscheid in afkomst, leeftijd, of wat dan ook. De bezoekers zijn daklozen, eenzamen, jongeren op zoek naar zin in hun leven,... Men kan er een maaltijd nemen, wat kledij krijgen, of de eenzaamheid verdrijven met een gesprek.

Contact

Rue de Dave 327
5100 Jambes
081 31 21 06 

Bloemenstad

Bloemenstad vzw is een erkende jeugdvereniging met Gent als thuishaven. Maar wat voor een jeugdvereniging?! Met een groep geëngageerde vrijwilligers organiseren we een hele hoop toffe activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking en kinderen en jongeren uit een kwetsbare doelgroep. Want plezier… Da’s voor iedereen! 

Contact

Ebergiste De Deynestraat 2E
Ebergiste De Deynestraat 1 (postadres)
9000 Gent

0470 20 84 44
info@bloemenstad.be

Website

Museum Dr. Guislain

Museum Dr. Guislain beheert een unieke collectie cultureel erfgoed, opgebouwd rond de geschiedenis van de psychiatrie en de zorg enerzijds, en kunst en waanzin anderzijds. Het museum voedt het debat over psychische gezondheid en ziekte, en de manier waarop het onderscheid tussen beide door de tijd heen zowel bepaald werd door, als zelf ook bepalend was voor de culturele, maatschappelijke, wetenschappelijke en artistieke context. Het museum draagt op die manier bij tot een genuanceerde en veelzijdige benadering en bewustwording van de wijze waarop een samenleving omging en omgaat met personen en groepen die ze als anders beschouwt. 

Contact

Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent, België

09 398 69 50
info@museumdrguislain.be

website

FRACARITA BELGIUM

Fracarita Belgium is de ngo voor internationale samenwerking van de Groep Broeders van Liefde. Sinds haar oprichting in 1967 (onder de naam Caraes) ondersteunt Fracarita Belgium de projecten van de congregatie in Afrika, met focus op het Grote Merengebied. Occasioneel worden ook projecten in Azië en Latijns-Amerika ondersteund. Deze projecten situeren zich binnen drie domeinen: geestelijke gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, onderwijs & opleiding. Vanuit de kantoren in Gent faciliteert Fracarita Belgium financiële en materiële steun en de toegang tot kennis en expertise voor initiatieven van zorg, onderwijs en welzijn. De ngo heeft ook een eigen werking in België met drie duidelijke doelstellingen: sensibilisatie, educatie en solidariteit.

Contact

Fracarita Belgium
Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent

info@fracarita.broedersvanliefde.be
09 398 70 50

website

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte