Zoeken

Samen op pad: engagementsverklaring

Als medewerkers en leden van de groep Broeders van Liefde
engageren we ons ertoe de missie waar te maken
elk in onze opdracht, in leiderschap en beleidsvoering.
Binnen teams op alle niveaus
streven we naar een noodzakelijk evenwicht
tussen inspiratie, mensen en resultaten,
in relatie met de omgeving en gericht op de toekomst.
Vanuit onze missie zetten we in het bijzonder in op
inspirerend, verbindend, coachend en mensgericht
engagement met een open geest.

Inspirerend

We laten ons inspireren en gaan met passie aan de slag.

Verbindend

We staan open voor ieders inbreng en engageren ons in dialoog.

Coachend

We zijn geboeid door ieders kracht en stimuleren elkaars talenten.

Mensgericht

We geven ons vertrouwen en bouwen samen aan een zinvolle plek voor iedereen.

Open geest

We houden onze oren en ogen open en zijn niet bang om visionair buiten de lijntjes te kleuren.

“Kunt ge me nu zeggen waar ik naartoe moet?”, vraagt Alice aan de kat.
“Dat ligt er helemaal aan waar je eigenlijk heen wilt gaan.”
Uit ‘Alice in Wonderland’

“We moeten hulp bieden aan slachtoffers van tienerpooiers.” Meteen krijgen we weerwoord. Dat het een moeilijke doelgroep is. Dat de overheid daar onvoldoende ondersteuning in kan bieden. Dat we niet weten hoe we daaraan moeten beginnen. Dat het veel risico’s meebrengt voor de organisatie. Het idee wordt bijna meteen van tafel geveegd. Tot we de nieuwe missie op tafel leggen en het boek ‘Alice in Wonderland’ van Lewis Caroll erbij halen. “Kunt ge me nu zeggen waar ik naartoe moet?”, vraagt Alice aan de kat. “Dat ligt er helemaal aan waar je eigenlijk heen wilt gaan.” En laten we nu net beslist hebben waar we naartoe willen. We willen mensen steeds hoop en kansen geven, ook in zogenaamd uitzichtloze situaties. Onze missie is ons kompas en het stuurt ons bij het nemen van beslissingen. Al betekent het dat we soms tegen de stroom moeten ingaan. Dus ja, we moeten de slachtoffers van tienerpooiers opvangen, want dat groeiend initiatief raakt het hart van onze organisatie.

Bovendien is dat precies zoals het vroeger ook altijd gegaan is. We zoeken mee naar passende antwoorden op concrete uitdagingen, net zoals Broeders van Liefde dat altijd gedaan hebben. Buitengewone vragen schenken we een bijzondere aandacht. Nieuwe noden, nieuwe inzichten, nieuwe pistes, nieuwe methoden. Telkens met andere doelgroepen en andere medewerkers, maar steeds met dezelfde geloof, hoop en liefde als diepste drijfveren. En daar blijven we trouw aan. Het is onze missie. Maar om voorwaarts te beleven, moeten we achterwaarts begrijpen.

Terug in de tijd, naar inspirerende voorgangers, onder wie P.J. Triest. En dus hebben we naast de tekst ‘missie’ ook een tekst ‘grondstroom’, die onze historische wortels duidt. Met die tekst maken we verbinding tussen ons verleden en onze toekomstdroom. En om dat alles in goede banen te leiden, kwam er een derde tekst, de ‘engagementsverklaring’. Het is een ankerpunt voor medewerkers om zich te identificeren met de groep Broeders van Liefde. Het is een leidraad om aan te geven binnen welke contouren we werken en daarover in dialoog te gaan.

Natuurlijk focussen we in het werkveld soms meer op de missie, terwijl op andere tijdstippen de engagementsverklaring of de grondstroom op de voorgrond komen. Maar alle drie blijven ze in ons achterhoofd hangen. De missie, engagementsverklaring en grondstroom zijn als tandwielen. We kunnen ze onderscheiden, maar nooit van elkaar scheiden. Ze tonen ons de weg.

Raf De Rycke en Koen De Fruyt

“De missie is onze voedingsbodem. We moeten daar actief mee aan de slag gaan”

Raf De Rycke is voorzitter van de organisatie Broeders van Liefde en vzw Asster. Hij is gastprofessor aan EHSAL Management School, bekleedt verschillende mandaten in de social profitsector en adviesorganen en is (mede)auteur van boeken, artikelen en columns. Voor zijn inspanningen en visie op zorg en management kreeg hij de adellijke titel van ridder. Zijn ervaringen in zorg en onderwijs laat hij sporen met modellen uit de zakenwereld, maar altijd met de missie als richtsnoer.

Passende aandacht voor bezieling en inspiratie komt het samenleven en samenwerken ten goede

Koen De Fruyt is diensthoofd identiteit voor de groep Broeders van Liefde in België. Hij is de ‘projectleider’ van het traject van onze vernieuwde missie, die samen met een luik ‘engagementsverklaring’ en‘grondstroom’ een gelaagd geheel geworden is dat de groep Broeders van Liefde in België als kompas dient.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte