Zoeken

WAAROVER GAAT 'SCHOLEN SLIM ORGANISEREN'? 

Doelstelling

Onderwijsinstellingen worden uitgedaagd door een turbulente omgeving: leerlingen zijn mondiger geworden, de technologie evolueert schrikwekkend snel en onze kennis is snel verouderd, de 
maatschappelijke context is complex geworden (een multiculturele samenleving, vergrijzing, migratie,…),  kennisoverdracht wordt verdrongen door competentieontwikkeling, jongeren worden 
gestimuleerd om te leren in een mondiale leeromgeving, …  Heel wat onderwijsinstellingen willen hierop een antwoord geven door hun organisatie anders en slimmer te organiseren.  In de slimme school zijn ‘autonome’ en vaste teams de bouwstenen: leraren en andere schoolmedewerkers werken samen om voor een community van leerlingen vier kernopdrachten te vervullen, over de leerjaren en de vakken heen.

De vier kernopdrachten

 • kwalificeren van jongeren
 • talenten ontwikkelen en regisseren in de brede school
 • verhogen van het leervermogen door het wegwerken van leerhindernissen 
 • betrekken van alle belanghebbenden in een goede leer- en leefgemeenschap: welbevinden en betrokkenheid. 

Autonome en vaste teams

Het werken in het team geeft goesting, men vindt er  professionele en persoonlijke ondersteuning, autonomie en eigenaarschap. De teams willen al hun belanghebbenden stimuleren om continu mee te denken aan proactief en flexibel onderwijs. Heel wat vragen duiken hierbij op:
Hoe krijgen wij medewerkers die met heel veel goesting en passie samenwerken aan een 
gedragen visie? 

 • Hoe kunnen wij teams bouwen van schoolmedewerkers die rond het kind samenwerken?
 • Hoe kunnen wij meten of de teams hierin resultaten behalen?
 • Hoe kunnen wij de collegialiteit van het team waarborgen?
 • Hoe kunnen wij de competenties van het team op peil houden en geborgd krijgen?
 • Hoe kunnen wij de verantwoordelijkheden van het team transparant maken?
 • Hoe kunnen wij het teamwerk waarderen?
 • Hoe vermijden wij eilanden?
 • Hoe kunnen de teams hun werking steeds continu verbeteren?
 • Hoe structureren wij ons overleg intern en extern met onze belanghebbenden?
 • Hoe onderhouden de teams relaties met ouders, inspectie, bedrijven, ….?

We willen in een lerend netwerk een vier- tot zestal onderwijsinstellingen begeleiden naar een slimme en flexibele organisatie met betrokken en autonome teams. Om organisaties te begeleiden naar zelfsturing heeft Flanders Synergy samen met de pedagogische begeleidingsdiensten een concept ontwikkeld.

Waartoe willen wij ons inspannen?

 1. Visie ontwikkelen: de visie van de school wordt gedragen door al de belanghebbenden.
 2. De schoolcultuur: is resultaatgericht, open, innovatief en gebaseerd op vertrouwen.
 3. Teams:  de school is slim en flexibel georganiseerd met kindgeörienteerde en visiegedreven teams waarin iedere medewerker zijn ‘nest’ vindt. De regelcapaciteit (het vermogen om het werk zelfstandig te kunnen regelen) wordt naar de teams gebracht. De sleutelcompetenties van de medewerkers zijn in kaart gebracht en worden in elk team geborgd. 
 4. Systemen:  medewerkers beschikken over en/of ontwikkelen eigen instrumenten die de teamwerking ondersteunen.
 5. Leiderschap: het leiderschap ondersteunt de visie en het resultaatgericht werken in team.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte