Zoeken

Binnen onderwijs worden heel veel afkortingen gebruikt. Wat betekenen ze?

GO: gewoon onderwijs

BaO: basisonderwijs

KO: kleuter onderwijs

LO: lager onderwijs

SO: secundair onderwijs

ASO: algemeen secundair onderwijs

TSO: technisch secundair onderwijs

KSO: kunstsecundair onderwijs

BO: buitengewoon onderwijs

BuBaO: buitengewoon basisonderwijs

BuSO: buitengewoon secundair onderwijs

BSO: beroepssecundair onderwijs

ASBS: aanvullend secundair beroepsonderwijs

AN: anderstalige nieuwkomers

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte