Zoeken

Hoe herken ik problematisch alcoholgebruik?

Problematisch alcoholgebruik is het drinkpatroon dat leidt tot lichamelijke, psychische of sociale problemen. Zodra dit problematische patroon leidt tot klinisch significante beperkingen of lijdensdruk spreken we van een verslaving. Niet alleen de hoeveelheid alcohol die iemand drinkt geeft hierbij de doorslag, kenmerkend is ook dat de persoon grip verliest op zaken als gezondheid, werk en gezin. Problematisch alcoholgebruik kan leiden tot psychosociale en maatschappelijke problemen zoals scheiding, geweld in het gezin, kindermishandeling, problemen op het werk en school, overlast, verkeersongevallen en overtredingen of misdrijven. 

Alcoholproblemen ontstaan vaak geleidelijk en worden door de persoon zelf vaak lange tijd niet herkend en onderkend. Hoe langer de alcoholproblemen niet worden aangepakt, hoe groter de kans op chronische problemen. Vroege herkenning van alcoholproblemen is daarom van groot belang. Kinderen van verslaafde ouders vormen een belangrijke risicogroep, bij wie vroegtijdige signalering en interventie nodig is om psychische klachten en/of verslavingsproblemen te voorkomen.

Signalen zijn:

 • Psychische of sociale problemen, vaak gecombineerd met slaapproblemen.
 • De aanwezigheid van een alcoholgeur of sterke geuren ter maskering.
 • Frequent gebruik van en verzoek om slaapmiddelen of kalmerende middelen.
 • Klachten over moeheid, malaise, tremoren, hartkloppingen of overmatig transpireren en maag-darmklachten zoals refluxklachten en diarree.
 • Een wisselend, onduidelijk klachtenpatroon of onverklaarbare lichamelijke klachten.
 • Collaps, black-outs, regelmatige ongevallen of fracturen.
 • Seksuele problemen.
 • Aanwijzingen voor huiselijk geweld.
 • Spider naevi (rode bultjes met daar omheen zichtbare bloedvaatjes) en/of een erythemateus en oedemateus (rood en gezwollen) gezicht.
 • Afwijkende bloedwaarden.
   

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte