Zoeken

Ouderen met psychische aandoeningen

Psychische hulpverlening aan ouderen vraagt om een specifieke aanpak. Bij ouderen kunnen naast de psychische aandoening ook andere aspecten een belangrijke rol spelen, zoals bijkomende lichamelijke aandoeningen, levensfaseproblematiek, vermindering van gehoor en zicht, cognitieve stoornissen en hieruit voortkomende functionele veranderingen. Hierdoor kunnen psychische aandoeningen op oudere leeftijd op een andere manier ontstaan, tot uiting komen en/of moeten zij op een andere manier behandeld worden dan bij jongere volwassenen

Iemands leeftijd bepaalt niet per definitie of iemand tot de doelgroep ouderen behoort; ook de mate van kwetsbaarheid speelt een rol. Iemand is kwetsbaar als hij op meerdere gebieden beperkingen heeft: lichamelijk (meerdere lichamelijke ziekten tegelijkertijd), psychisch (persoonlijkheid, geheugen), sociaal (verandering van rol, zingeving, contacten met anderen) en in het functioneren (gezichtsvermogen, gehoor, mobiliteit, hulp nodig van anderen bij activiteiten in het dagelijks leven). 

Signalen die kunnen wijzen op psychische aandoeningen bij ouderen:

  • Slaapproblemen
  • Minder goed voor zichzelf gaan zorgen
  • Gewichtsverlies
  • Toenemend sociaal isolement
  • Vermijden van zorg
  • Naaste die een overbelaste indruk maakt
  • Een ingrijpende levensgebeurtenis (zoals verlies van een dierbare, werk, of gezondheid)
     

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte