Zoeken

Wat is een burn-out?

Bij deze aandoeningen staat centraal dat de balans van draaglast en draagkracht door één of meer stressoren is verstoord. Daardoor ervaren patiënten lijdensdruk en verminderd functioneren op relevante levensgebieden. Werk is de meest voorkomende stressor bij een aanpassingsstoornis, overspanning of burn-out. Het is echter zeker niet de enig mogelijke stressor. Ook intensieve mantelzorgtaken, relationele spanningen, verlies van een dierbare of een (levensbedreigende of chronische) somatische aandoening kunnen stressoren zijn. De kern is het verlies van controle en, daaronder liggend, problemen met de coping. Daarom ligt de kern van het herstel logischerwijs in het tot rust komen, herstel van de controle en geven van handvatten voor de coping. 

Symptomen voor een aanpassingsstoornis | overspanning | burn-out 

  • Aanhoudende moeheid of wisselende lichamelijke klachten zonder oorzaak. 
  • Aanhoudende aspecifieke klachten of problemen, zoals gespannenheid, prikkelbaarheid, emotionele labiliteit, concentratieproblemen, piekeren, lusteloosheid, depressieve gevoelens, hoofdpijn, slaapproblemen (zoals onrustig slapen), duizeligheid, buikpijn. 
  • Afspraken niet nakomen; acuut gezien willen worden; frequent naar de praktijk of huisartsenpost gaan. 
  • Weinig oogcontact, monotone spraak, trage of juist onrustige motoriek, snel geraakt zijn of emotioneel worden. 
  • Is ‘anders dan anders’/niet pluisgevoel. 
  • Aanwijzingen voor overmatig alcohol- of drugsgebruik. 
     

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte