Zoeken

Wat is een psychose?

Een psychose beïnvloedt waarnemen, denken en emoties. Daardoor beleeft iemand de werkelijkheid anders. De belangrijkste symptomen die hierbij kunnen voorkomen zijn: wanen, hallucinaties, onsamenhangende spraak, gedrags- en gevoelsstoornissen. 

We onderscheiden hierbij positieve symptomen: 

  • wanen
  • hallucinaties
  • onsamenhangende spraak
  • gedesorganiseerd gedrag

Daarnaast kunnen er negatieve symptomen voorkomen:

  • spraakarmoede
  • motivatieproblemen
  • initiatiefverlies
  • vervlakking van het gevoelsleven

Verder komen er cognitieve stoornissen voor zoals bijvoorbeeld problemen met de informatieverwerking, problemen met concentratie, (werk)geheugen, planning en probleemoplossend vermogen. 

Hiernaast zijn er ook affectieve symptomen zoals angst, depressieve gevoelens, geen greep hebben op gevoelens of deze moeilijk kunnen uiten.
 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte