Zoeken

Wat is een schoolbestuur?

Het schoolbestuur is te vergelijken met een raad van bestuur of bestuursorgaan van een bedrijf.  Het bestuursorgaan van vzw Organisatie Broeders van Liefde treedt op als het schoolbestuur of inrichtende macht en is de juridisch verantwoordelijke voor de oprichting, inrichting en richting van onze scholen op de diverse beleidsvlakken. Zij ontvangt de werkingsmiddelen die de overheid toekent voor de werking van de scholen en is de werkgever van alle personeelsleden. Samen met personeel en directie staat zij in voor het goed functioneren van de school.

Het schoolbestuur zorgt ervoor dat de scholen aan de voorwaarden voldoen om erkend te worden.

Aan het schoolbestuur is een pedagogisch opvoedingsproject voor al zijn scholen verbonden. Dit beschrijft de inspiratie van waaruit wij op school handelen en welke waarden we belangrijk vinden. Het bevat de kernopdracht van onderwijs en geeft aan hoe we dit willen bereiken.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte