Zoeken

Wat is een versoonlijkheidsstoornis?

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben veelal problemen met identiteit (zelfbeeld), zelfsturing, verbondenheid en intimiteit (intermenselijke relaties). Dit leidt tot ernstig persoonlijk lijden en heeft negatieve gevolgen voor werk, intieme relaties en sociale contacten.  Er zijn tien verschillende persoonlijkheidsstoornissen die in drie grote groepen zijn onderverdeeld.

  1. persoonlijkheidsstoornissen waarbij mensen zich vreemd of excentriek gedragen,
  2. persoonlijkheidsstoornissen waarbij mensen theatraal, emotioneel of grillig gedrag vertonen
  3. persoonlijkheidsstoornissen waarbij mensen zich angstig of gespannen gedragen.

De meest voorkomende persoonlijkheidsstoornissen zijn:

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte