Zoeken

Wat is inclusief onderwijs?

Inclusief onderwijs is voor ons onderwijs waar elk kind de kans krijgt om met eigen mogelijkheden en talenten – op een gelijkwaardige manier - te participeren aan de maatschappij. Onderwijs op maat om kinderen en jongeren tot leren te brengen, rekening houdende met de onderwijsbehoeften, de noden en talenten van elke leerling.

 

“Inclusief onderwijs  gaat niet over een school die zich beter organiseert om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op te vangen. Het gaat over een nieuwe manier van samen organiseren.”

Lieven Boeve – Dichtbij 10 okt. 2019

 

Het is niet kiezen tussen het gewoon of buitengewoon onderwijs, maar kiezen voor één onderwijscontinuüm waar alle leerlingen zich maximaal kunnen ontplooien. De school is dus niet enkel een plaats waar er kennisoverdracht gebeurt, maar ook een oefenplaats en ruimte om te leren, talenten te ontwikkelen en hen voor te bereiden op de toekomstige samenleving.

Een inclusieve school is een school met een motiverende leeromgeving zonder hokjes. Een school waar alle leerlingen, met of zonder handicap, anderstalige nieuwkomers, leerlingen uit gezinnen die het wat moeilijker hebben, … samen leren. Dat is dan ook waar het onderwijs van Broeders van Liefde voor staat.

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte