Zoeken

Wat is rechtstreek toegankelijke hulp of RTH?

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning voor wie slechts af en toe hulp nodig heeft. 

De rechtstreeks toegankelijke hulp bestaat uit begeleiding, dagopvang of verblijf.

  • Begeleiding
    Begeleiding gebeurt in de vorm van individuele gesprekken met een begeleider. Een gesprek duurt één tot twee uur. Dat gesprek kan bij u thuis (mobiele begeleiding) of bij een VAPH-dienst of -voorziening (ambulante begeleiding) doorgaan.
  • Dagopvang
    Een voorziening van het VAPH zorgt overdag voor een zinvolle dagbesteding, zoals bijvoorbeeld koken, creatieve activiteiten, zelfredzaamheidstraining of sociale vaardigheidstraining. Je kan zowel op weekdagen als in het weekend van dagopvang gebruik maken. Je kan ook halve dagen komen.
  • Verblijf
    Soms kan thuis en niet terecht. Dan kan een verblijf bij een aanbieder van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) een oplossing bieden. Die biedt ’s avonds, ’s nachts en ’s ochtends ondersteuning. Je kan hiervan zowel tijdens de weel als in het weekend gebruik maken.

Voor rechtstreeks toegankelijke hulp moet je geen aanvraag bij het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) doen. Je kan rechtstreeks contact opnemen met een zorgaanbieder die erkend is door het VAPH.
 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte