Zoeken

Wat is taalbeleid?

Taalbeleid is het geheel van afspraken over de wijze waarop een school omgaat met taal en taaldiversiteit.
Het is de structurele en strategische poging van een schoolteam om de onderwijspraktijk aan te passen aan de taalleerbehoeften van de leerlingen met het oog op het bevorderen van hun ontwikkeling en het verbeteren van hun onderwijsresultaten. 

Taalbeleid is dus in de eerste plaats een proces waarbij alle actoren  (ook leerlingen, ouders, directie, poetspersoneel, … ) betrokken moeten worden. Een goed taalbeleid heeft drie doelen voor ogen:

  1. Het wil een gemeenschappelijke visie bereiken onder alle betrokkenen,
  2. het wil de onderwijsleersituatie optimaliseren met het oog op verbeterde resultaten,
  3. het wil een betere integratie van school en buurt.

Onze missie is een eerste leidraad die scholen moeten hanteren bij het vormgeven van hun taalbeleid. De duidelijke boodschap dat we als groep Broeders van Liefde telkens op zoek gaan naar passende antwoorden op concrete uitdagingen, maar waar we ook uitgaan van ieders kracht met oog voor ieders kwetsbaarheid zijn niet mis te verstane handvatten bij het uitbouwen van een schooleigen taalbeleid.

Ook in ons opvoedingsproject vinden we impliciet aanzetten om werk te maken van goede communicatie en dialoog in het onderwijs en in de opvoeding die wij onze leerlingen aanbieden.
Doorheen onze vier kernopdrachten* zit taalbeleid verweven.
Vanuit onze vertrekpunten (talenten, competenties en waarden) willen we met onze aanpak (actief leerproces, veilige houvast, positieve aandacht, aangepaste zorg en degelijke feedback) deze vier kernopdrachten vorm geven. Bij deze vormgeving is een goed taalbeleid onontbeerlijk. 


*Onze vier kernopdrachten zijn: 

  1. Kwalificeren van leerlingen
  2. Talent ontwikkelen van leerlingen
  3. Leervermogen van leerlingen ontwikkelen en omgaan met leerhindernissen
  4. Betrokkenheid verhogen

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte