Zoeken

Wie kan er in het buitengewoon lager onderwijs terecht?

Het buitengewoon basisonderwijs wordt ingericht voor kinderen die, tijdelijk of permanent, speciale hulp nodig hebben omwille van:

 • een lichamelijke of geestelijke handicap
 • ernstige emotionele problemen of gedragsproblemen
 • ernstige leerstoornissen.

Het buitengewoon kleuteronderwijs bestaat uit 7 types:

 • Type 2: kinderen met een matige of ernstige mentale handicap
 • Type 3: kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen
 • Type 4: kinderen met een fysieke handicap
 • Type 5: kinderen die zijn opgenomen in een ziekenhuis of preventorium
 • Type 6: kinderen met een visuele handicap
 • Type 7: kinderen met een auditieve handicap
 • Type 9: kinderen met een autismespectrumstoornis die geen mentale beperking hebben

Naast deze 7 types onderscheidt het buitengewoon lager onderwijs ook nog:

 • Type 1: kinderen met een licht mentale handicap
 • Type 8: kinderen met ernstige leerstoornissen

Deze types worden sinds 2015 geleidelijk vervangen door het type basisaanbod.
 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte