Zoeken

"Communicatie is cruciaal"

Iedereen heeft recht op een zinvolle bezigheid, of het nu gaat over een onbezoldigde activiteit met een link naar arbeid of over een job binnen de sociale economie of in het reguliere arbeidscircuit. Dat geloven ze ook in De Raster (Netwerk GG SaHVA/PZ Sint-Alexius Grimbergen), waar ze onder andere mensen begeleiden met een psychische kwetsbaarheid binnen een aantal verschillende activerende trajecten. Patricia Swinnen, casemanager zorg binnen w2 en begeleidster AMA industrie: “Ik kijk naar de krachten van de mensen. Wat kunnen en willen ze en hoe kunnen we dat bereiken? Maatwerkbedrijven Den Diepen Boomgaard en TWI zijn in dat traject een belangrijke schakel.”

Dromen

Patricia: “De mensen die zich aanmelden voor een activeringstraject hebben allerlei dromen en verwachtingen, maar omwille van hun psychische problemen zijn ze ook uiterst kwetsbaar. Ik neem liever kleine stapjes, want er heerst bij de doelgroep veel angst en twijfel. Voor velen is het vaak een sprong in het onbekende. Ik vind het belangrijk om zonder vooroordelen te luisteren naar wat zij willen, denken en voelen. Op die manier kan ik een zo goed mogelijk beeld schetsen van de zorgnood en deze in kaart brengen. In de samenwerking met onder andere maatwerkbedrijven Den Diepen Boomgaard en TWI speel ik die informatie door, zodat we allemaal weten wat de persoon nodig heeft om zijn of haar krachten en talenten zo goed mogelijk te ontplooien. Onderlinge afstemming en duidelijke communicatie is binnen de samenwerking cruciaal om een traject te doen slagen. We zetten daar dan ook allemaal hard op in.”

Werk en Welzijn

Patricia: “Niet iedereen die zich aanmeldt, is klaar voor betaald werk. Soms blijft het bij een onbezoldigde activiteit met een link naar arbeid, en dat is prima. Het is vooral belangrijk dat iemand zich goed voelt. Daar kan een zinvolle bezigheid vaak toe bijdragen. Het zorgt voor structuur, uitbreiding van het sociaal contact en kans op zelfontplooiing. Wanneer ik zie dat iemand een stap verder kan gaan en klaar is voor een stage of betaalde arbeid, dan neem ik contact op met onze partners Den Diepen Boomgaard en TWI om te polsen of er een plek vrij is. Het omgekeerde gebeurt ook: als zij het gevoel hebben dat een persoon nog niet klaar is om bij hen aan de slag te gaan, dan kan die bij ons een voortraject lopen.”

Nabijheid

Patricia: "De grootste troef met Den Diepen Boomgaard is de nabijheid. We zijn beiden gelegen in Grimbergen en dat maakt de stap om door te stromen kleiner. TWI ligt jammer genoeg een pak verder en dat schrikt cliënten soms wel af. Het is wel goed om zoveel mogelijk partners te hebben, want dat verhoogt het aanbod. Hoe meer keuze, hoe beter arbeid kan aansluiten bij het interesseveld van de mensen. Soms is iemand bijvoorbeeld sterk geïnteresseerd in groenonderhoud, maar is er alleen plaats in de keuken. Een samenwerking met andere sociale economiebedrijven van de Broeders van Liefde of werkplekuitbreiding kan dus zeker een meerwaarde betekenen.”

Patricia Swinnen
  • Patricia Swinnen (50) is ergotherapeut en werkt sinds 2019 als casemanager zorg bij De Raster (partner binnen NetwerkWonenPlus – in een samenwerking met het PVT Kraaienberg en het PZ Sint-Alexius Grimbergen).
  • Ze woont samen met haar vriend Dave en haar zoon Fréderik (21) in Brecht.
  • Patricia houdt van gezelligheid, reizen en dansen (en van salsa in het bijzonder).

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte