Zoeken

"We werken op het ritme van het kind"

In het kinderdagverblijf kunnen we het verschil maken. Vooral bij die kindjes van wie de thuissituatie niet optimaal is. Elk kind vereist een andere aanpak. We werken daarom op het ritme van het kind. We vragen ons af wat het nodig heeft om gelukkig te zijn en gunnen het tijd. Want wie zich goed voelt in zijn vel, kan groeien als persoon. Respect hebben voor ieders eigenheid is één van onze grootste drijfveren. Het is een evenwichtsoefening waarbij we aan elke ouder tegemoetkomen zonder onze eigen visie of het grotere geheel uit het oog te verliezen.

We betrekken iedereen. De ouders, van wie we de zorg voor hun kind even op ons nemen, zodat ook zij verder kunnen groeien als persoon. De begeleiders, door hen ondersteuning en bijscholing aan te bieden en een luisterend oor waar nodig. Ik hecht er erg veel belang aan om hen te erkennen in hun expertise. Ten slotte proberen we de buurt te betrekken bij het kinderdagverblijf. Ouders ontmoeten elkaar hier en kunnen ervaringen en verhalen uitwisselen. We werken samen met lokale partners zoals de groenteboer, de bibliotheek en de lagere school.

Mijn missie is om een verschil te maken bij mensen. Kinderen wil ik geborgenheid bieden en een plek waar ze kunnen bloeien. Ouders wil ik begeleiden in de opvoeding en onze begeleiders wil ik erkennen in hun expertise. Kortom: iedereen de ruimte geven om zichzelf te kunnen ontplooien binnen een goede dagelijkse werking.

Wie is Jolien?

Jolien werkt kinderdagverblijf kindervreugd, Wachtebeke

 

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte