Zoeken

Begeleid(st)er voor Itinera

Beernem
Functie

Taakomschrijving

Je wordt ingeschakeld als woonbegeleider op Itinera.

Specifieke taken

• Je wordt ingeschakeld als woonbegeleider op Itinera, dit betekent dat je het samenwonen van cliënten in de groep ondersteunt. Naast de groepsgerichte ondersteuning, zal je een cliënt individueel mee helpen begeleiden op verschillende levensdomeinen.

• Je stippelt mee het reïntegratietraject uit van de cliënten op Itinera in samenspraak met andere teamleden. Je volgt eveneens sociaaladministratieve taken op binnen dossiers, in samenspraak met de maatschappelijk werker.

• Je zal verschillende weekactiviteiten helpen aanbieden aan de cliënten.

• Je neemt een open houding aan in het team en staat open voor dialoog. Je communiceert open en direct naar andere teamleden.

• Je werkt samen mèt cliënten op maat van de cliënt. Je denkt/ handelt samen ‘met’ de cliënt, niet ‘voor’ de cliënt.

• Je participeert in verschillende overlegorganen waarvan je occasioneel ook de verslaggeving zult moeten doen.

Profiel

• Je beschikt over een bachelor diploma menswetenschappen.

• Je beschikt over een rijbewijs B.

• Je beschikt over een bewijs van goed gedrag en zeden.

• Je spreekt goed Nederlands.

• Je beschikt over een basiskennis Windows.

Aanbieding

• Indiensttreding: in onderling overleg

• Een vervangingscontract bepaalde duur tem 09/11/2021 in een deeltijds volcontinu systeem, namelijk 36u/ week, met kans op verlenging

• Er wordt een continue dienstregeling gevolgd op basis van een 8-weken roulement, inclusief vroeg-, dag-, laat- en weekendwerk.

• Verloning en anciënniteit volgens de barema’s van het VAPH

• Een uitdagende en afwisselende job met ruimte voor verdere professionele ontplooiing.

Contact

Schriftelijke sollicitaties (met CV) uiterlijk tegen 7 februari 2021 richten naar OC Sint-Idesbald, t.a.v. Thierry Dooms, De Zilten 52 te 8800 Roeselare of vacatures@sint-idesbald.broedersvanliefde.be met vermelding

‘sollicitatie begeleider Itinera’.

 

Belangrijk - Itinera bevindt zich op de campus van het psychiatrisch centrum Sint-Amandus, Reigerlostraat 10 te Beernem en dus niet in Roeselare.

Bijkomende inhoudelijke informatie kan steeds bekomen worden bij Lien Dumortier, coördinator, 050/79 95 87.

Solliciteren kan tot

Sollicitatieformulier

Persoonlijke gegevens
Upload je CV.
Slechts één bestand.
50 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, xls, xlsx.
Motiveer je sollicitatie
Slechts één bestand.
50 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx.
Jobs op maat
Lees hier onze privacy voorwaarden.

O.C. Sint-Idesbald is een zorg- en onderwijscampus voor kinderen en jongeren, volwassen met een handicap. Expertise van zorg en onderwijs worden samen afgestemd ingezet om zo kwaliteitsvolle ondersteuning en onderwijs op maat aan te bieden.

Jobtype
halftijds, dag- en laatdiensten
Afdeling
Itinera volwassenenwerking
Diploma
Bachelor Menswetenschappen
Contract
Vervangingscontract bepaalde duur

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte