Zoeken

Ervaringswerker (s) - Algemeen / Behandeltrajecten

Lede
Functie

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne heeft 4 behandeltrajecten: psychosezorg, angst- en stemmingsstoornissen, alcohol- en medicatieafhankelijkheid en ouderenzorg. Je bent deeltijds actief als vrijwillige ervaringswerker voor een afdeling, een behandeltraject of in het belang van het ganse psychiatrisch centrum.   Er wordt sterk gewerkt vanuit een herstelondersteunende visie en je maakt deel uit van een multidisciplinair team.  Afhankelijk van jouw taakinvulling word je aangestuurd door een teamverantwoordelijke en/of de projectmedewerker zorg. Een ervaringswerker kan verschillende rollen en/of taken op zich nemen. Tijdens een persoonlijk gesprek, zoeken we naar die geslaagde combinatie van jouw competenties en vaardigheden, jouw engagement én de vragen vanuit de specifieke afdelingen, de behandeltrajecten of de gehele organisatie.

 

Louter als voorbeeld denken we aan taken zoals:

• Individuele contacten met patiënten met de bedoeling om hoop en perspectief binnen te brengen.

• Deelnemen aan of mee begeleiden van therapeutische sessies, psycho-educatie of andere groepsactiviteiten samen met onze cliënten.

• Deelnemen aan overlegmomenten binnen het team en hierbij de rol van frisdenker aannemen waarbij je zaken in vraag durft te stellen en adviezen formuleert op basis van je ervaringskennis.

•  Meewerken aan een herstelondersteunende zorgcultuur.

•  Uitbouwen van ervaringsdeskundigheid in PC Ariadne.

•  Advies geven aan beleidsmedewerkers en directie.

•  …

Profiel

• Je hebt een ontwrichtende psychische aandoening gehad waar je voldoende afstand van hebt genomen en hebt geleerd deze ervaring professioneel in te zetten waardoor je anderen kan inspireren en hoop kan geven tot herstel.

• Je hebt bij voorkeur een opleiding ervaringswerker gevolgd, bent deze aan het volgen of je bent bereid deze te volgen. 

• Een opleiding binnen de menswetenschappen strekt tot aanbeveling

• Je bent een pionier, jouw werk is verfrissend; dit houdt in dat je normaliseert ‘wat mensen overkomen is’ en hierdoor stigma tegen gaat

• Je weet zowel cliënten als teamleden te motiveren

• Je bent een ‘out of the box’ denker en stelt maatwerk voorop

• Je kunt goed samenwerken met andere teamleden en kunt weerstand verdragen

• Je kunt solistisch werken, bent proactief en beschikt over goede sociale vaardigheden.

• Je bent bereid tot intervisie binnen je team en samen met andere ervaringsdeskundigen reflecteer je op je eigen handelen.

   Bovenal ben je een bevlogen ervaringswerker en heb je overtuigingskracht; jouw levensverhaal staat centraal.

Aanbieding

We bieden je naast een overeenkomst als vrijwilliger ook de kans om deze nieuwe functie mee uit te bouwen en van betekenis te zijn voor de cliënten en de organisatie. Zowel de collega’s – ervaringswerkers, teamleden als de projectmedewerker zorg zullen je ondersteunen in je rol en taken. Het is een uitdagende en gevarieerde job met veel ruimte voor professionele ontplooiing. Je komt terecht in een warme groep collega’s die ervaringsdeskundigheid als een belangrijke meerwaarde zien. Je ontvangt een vrijwilligerscontract en de onkostenvergoedingen eigen aan het vrijwilligersstatuut.

 

Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede

Contact

Stuur jouw motivatiebrief en CV bij voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Lieven Claeys, projectmedewerker zorg,

lieven.claeys@broedersvanliefde.be, telefoon 053/76.21.69.

Sollicitatieformulier

Persoonlijke gegevens
Upload je CV.
Slechts één bestand.
50 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, xls, xlsx.
Motiveer je sollicitatie
Slechts één bestand.
50 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx.
Jobs op maat
Lees hier onze privacy voorwaarden.

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne in Lede is een regionaal psychiatrisch centrum. We richten ons naar volwassenen (vanaf 18 jaar) en ouderen (vanaf 60 jaar) met diverse acute of chronische psychiatrische aandoeningen. 

Jobtype
50%
Afdeling
Psychiatrie
Diploma
Opleiding Ervaringswerker - Opleiding Menswetenschappen
Contract
Onbepaalde duur

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte