Zoeken

ZORGBEGELEIDER GES-DOELGROEP (M/V) | CT ONBEPAALDE DUUR | TEAM FENIKS |MFC STYRKA

Gent
Functie

Samen met de collega’s clusterverantwoordelijke, zorgbegeleider en hoofdopvoeder maak je deel uit van het begeleidingsteam. Je ondersteunt het cliëntsysteem en verfijnt samen met de opvoeders de werking binnen de leefgroepen. Het is je taak het orthopedagogisch klimaat binnen het team inhoudelijk te ondersteunen en samen met de teamleden concreet gestalte te geven. Je ondersteunt de cliënten en het cliëntsysteem vanuit het sociaal-emotioneel denkkader en het contextueel denkkader.

Daarenboven heb je aandacht voor de vele praktische administratieve taken.

Profiel
 • De werknemer engageert zich om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie in zijn relatie t.a.v. de bewoners, hun context en t.a.v. de collega-medewerkers.
 • De kandidaat heeft een opleiding in een sociale richting of sociale wetenschappen (Master Orthopedagogie, Master Psychologie, Bachelor Maatschappelijk Werk, …)
 • Ervaring met de betrokken doelgroep (jongeren met een matig tot ernstig verstandelijke beperking) is aan te raden.
 • Kennis van de contextuele invalshoek
 • Ervaring in het omgaan met ouders en/of familie, wettelijke vertegenwoordigers en andere belangrijke derden strekt tot aanbeveling.
 • Het handelen kunnen afstemmen op de ondersteuningsvragen van de cliënt en zijn/haar omgeving, dagelijkse coaching van de betrokken leefgroepbegeleiders.
 • Een positieve attitude gekenmerkt door een groot aanpassing- en inlevingsvermogen, echtheid, soepelheid, dynamiek en hartelijkheid
 • Respect hebben voor de cliënt en zijn/haar ruimere context en de ervaringsdeskundigheid van ouders
 • Beschikken over zeer duidelijke communicatieve vaardigheden
 • Administratieve vaardigheden en organisatietalent
 • Leerbereidheid en sterke interesse m.b.t. de evoluties in de zorg
 • Kunnen reflecteren over eigen handelen
 • Collegialiteit en samenwerking met de clusterverantwoordelijke en collega zorgbegeleider, de hoofdopvoeders en opvoeders en alle andere betrokkenen
 • Je volgt het cliëntgebeuren mee op via teamvergaderingen, huisbezoeken, overlegmomenten, …
 • We weten zin voor humor te waarderen.
Aanbieding
 • Een contract van onbepaalde duur
 • Tewerkstelling van 0,7FTE
 • Indiensttreding zo snel mogelijk
 • Verloning barema VAPH op bachelorniveau
 • Gezonde maaltijden aan democratische prijzen
 • Recht op honderden personeelsacties- en kortingen via Corporate Benefits
 • Boeiende leeromgeving met ruimte tot intervisie, deelname aan werkgroepen en ruim aanbod aan vormingen.
 • Werken in een groene omgeving met een aangename werksfeer binnen een dynamische voorziening
Contact

INTERESSE?

Stuur je CV en motivatie via mail of schriftelijk naar mevr. Marit Coels – Algemeen Directeur – uiterlijk tegen 15/08/2022.

Mailadres: vacatures@styrka.broedersvanliefde.be

Adres: O.C. Styrka t.a.v. mevr. Marit Coels, E. De Deynestraat 1, 9000 Gent

 

MEER INFO

Wie meer informatie wenst over deze functie kan contact opnemen met:

Elien De Groote (Clusterverantwoordelijke Feniks)

0470/20.55.19

@ elien.degroote@styrka.broedersvanliefde.be

Solliciteren kan tot

Sollicitatieformulier

Persoonlijke gegevens
Upload je CV.
Slechts één bestand.
50 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, xls, xlsx.
Motiveer je sollicitatie
Slechts één bestand.
50 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx.
Jobs op maat
Lees hier onze privacy voorwaarden.

O.C. Styrka is een zorg- en onderwijscampus voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Expertise van zorg en onderwijs worden samen afgestemd ingezet om zo kwaliteitsvolle ondersteuning en onderwijs op maat aan te bieden. Er is een multifunctioneel centrum en scholen voor lager en secundair buitengewoon onderwijs. 

Afdeling
Feniks
Diploma
Opleiding in een sociale richting of sociale wetenschappen: Master Orthopedagogie, Master Psychologie, Bachelor Maatschappelijk Werk, …
Contract
Deeltijds contract van onbepaalde duur

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte