Zoeken

Image

Broeders van Liefde bouwt nieuwe zorgsite in Gent

Op de site van Broeders van Liefde aan de Stropkaai in Gent komt een uniek, integraal woonzorgproject. De vzw De Broeders van Liefde werkt daarvoor samen met de vzw woon- en zorgcentrum Avondvrede. Samen realiseren ze  nieuwe huisvesting voor de huidige bewoners van het woonzorgcentrum (WZC) Avondvrede en creëren ze ook bijkomende woongelegenheden. Zo wordt er geïnvesteerd in 40 assistentiewoningen waarvan er een gedeelte zal ingenomen worden door de congregatie van de Broeders van Liefde. Daarnaast wordt er ook voorzien in een grote ondergrondse parking. 


De afbraakwerken zullen nog dit jaar van start gaan. De oplevering en verhuis van het WZC Avondvrede is voorzien in het voorjaar 2023.  

 

Het project

Het bouwproject op Site Vincent is een ingrijpend project dat kadert binnen een ruimer masterplan om de site op te waarderen. Klemtonen hierbij zijn groen, openheid, samenwerking en toegankelijkheid. Het is een hele uitdaging om dit alles te realiseren, maar het biedt uitstekende mogelijkheden om het ‘zorgverhaal’ een hedendaagse invulling te geven. Het moet een plaats worden zijn waar bewoners, medewerkers en buurtbewoners zich welkom voelen. In het nieuwe WZC zal er plaats zijn voor 85 bewoners. Het WZC zal maximaal inzetten op leefgroepwerking, waardoor kleinschalig wonen mogelijk wordt. Bijkomende troeven zijn e belevingsgerichte tuin voor personen met dementie, een eigen warme keuken en het feit dat het gebouw voorzien zal zijn van een ventilatiesysteem met verlaagde luchttemperatuur. Boven het WZC, op de 2 bovenste verdiepingen van hetzelfde gebouw, zullen er 20 assistentiewoningen gerealiseerd worden. Door deze verbondenheid zullen de gebruikers van de assistentiewoningen maximaal gebruik kunnen maken van alle faciliteiten van het WZC. De nabijgelegen woontoren zal 9 verdiepen tellen waarvan 5 voorzien zijn voor de broeders van de congregatie Broeders van Liefde. Door een verbindingsgang te voorzien zal er ook een nauwe wisselwerking kunnen zijn tussen deze assistentiewoningen en het WZC.  Tot slot wordt er ook een ondergrondse parking voorzien met 204 parkeerplaatsen voor medewerkers, bewoners, bezoekers, …  

 

Timing

Om alles in goede banen te leiden, zal het project in verschillende fasen verlopen. Allereerst kregen drie leefgroepen van MFC Styrka, die op de site Vincent verbleven, een tijdelijk onderkomen in woonunits op campus De Deynestraat. In het najaar starten de afbraakwerken van de leegstaande gebouwen. De start van de werken aan de nieuwbouw zijn voorzien begin 2021 en zullen ruim twee jaar duren. De verhuis van de bewoners van WZC Avondvrede naar de site Vincent is voorzien in het voorjaar 2023.

 

WZC Avondvrede

Het WZC Avondvrede, gelegen aan de Kalvermarkt, is oorspronkelijk opgericht door de vzw Zwarte Zusters Augustinessen van Gent. Begonnen met een kleinschalig rustoord voor Dames en Juffrouwen, groeide dit initiatief uit tot een volwaardig woonzorgcentrum voor 72 bewoners. In 1989 zijn de Broeders van Liefde mee betrokken geworden bij de uitbating van deze vzw en zo ontstond er een bestuursmatige verbondenheid tussen de partners. Omdat meerdere studies aantoonden dat een herconditionering/nieuwbouw voor het WZC niet haalbaar is op de bestaande site, werd beslist dit bouwproject te integreren in het nieuwe masterplan op site Vincent, de site van Broeders van Liefde aan de Stropkaai. In een eerste fase zullen de oude gebouwen aan de waterkant plaatsmaken voor het nieuwe WZC Avondvrede. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte