Zoeken

Image
Taborschool Lotenhulle

Broeders van Liefde verwelkomt Tabor-scholen

Sinds 17 december 2019 zitten de vrije basisscholen van Tabor in Aalter-Brug, Bellem, Lotenhulle en Sint-Maria-Aalter onder het bestuur van de vzw Organisatie Broeders van Liefde.

De uitdagingen waarmee schoolbesturen te maken krijgen, worden elk jaar groter. Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen dringt daarom aan op een bestuurlijke optimalisatie van schoolbesturen, de zogenaamde BOSoperatie. In hun zoektocht naar een schaalvergroting en verdere professionalisering van het bestuur hebben de schoolbesturen van vzw Katholieke Scholen Regio Zuid-Meetjesland en vzw Organisatie Broeders van Liefde elkaar gevonden. De opvoedingsprojecten van de scholen sloten heel nauw bij elkaar aan waardoor de raad van bestuur van vzw Katholieke Scholen Regio Zuid-Meetjesland in 2017 reeds vroeg om te integreren in de vzw Organisatie Broeders van Liefde.

Beide schoolbesturen sindsdien een aantal noodzakelijke administratieve en juridische klippen genomen, waardoor het vrij onderwijs in de regio groot-Aalter onder de verantwoordelijkheid van één bestuur kon komen: vzw Organisatie Broeders van Liefde.

Elke school behoudt haar eigen naam en profiel. De personeelsleden blijven verbonden aan hun eigen school.  Alle beleidsbeslissingen worden voortaan door de Broeders van Liefde opgenomen.

Alle vrije scholen in de regio Aalter zullen samenwerken. Dat past in het nieuwe organisatiemodel van de Broeders van Liefde. Sinds enkele jaren zijn de scholen van de Broeders van Liefde gegroepeerd in regionale clusters, die behoorlijke autonomie hebben. Zij stippelen hun eigen beleid uit, uiteraard binnen het kader van de missie, visie en schooloverstijgende afspraken van de organisatie. De cluster Aalter bestaat nu uit de vrije basisscholen van Aalter-centrum, Hansbeke, Knesselare, Merendree, Nevele en Ursel en de secundaire school Aalter en de basisscholen van Aalter-Brug, Bellem, Lotenhulle en Sint-Maria-Aalter. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte