Zoeken

Decreet Vaticaan mbt generaal bestuur congregatie Broeders van Liefde

Image

Decreet Vaticaan mbt generaal bestuur congregatie Broeders van Liefde

Als groep Broeders van Liefde hebben wij kennis genomen van het feit dat alle wereldwijde bevoegdheden van de Generale Overste Br. René Stockman alsook van de Generale Raad voor onbepaalde duur overgenomen worden door een nieuwe Apostolisch commissaris, meer bepaald de abt-generaal van de Paters Norbertijnen, Abt Jos Wouters.  Het Vaticaan en meer bepaald ‘de dicasterie voor het Godgewijde Leven in Rome’ nam deze beslissing. Abt Jos Wouters kan advies inwinnen bij wie hij dit nodig acht en zal verantwoording afleggen aan de leden van de hierboven genoemde Vaticaanse Dicasterie.  Hij zal de nodige tijd nemen om een generaal kapittel voor te bereiden waar opnieuw een generale overste verkozen kan worden.

Naar aanleiding van de aanslepende problemen binnen de congregatie Broeders van Liefde (binnen de familie) is dit een belangrijke beslissing.  De samenwerking tussen de Belgische regio en het generaal bestuur en in het bijzonder de generale overste Br. René Stockman liep de voorbije jaren op verschillende vlakken spijtig genoeg erg moeilijk. We hebben steeds geprobeerd om constructief samen te werken en via dialoog tot oplossingen te komen. Tevergeefs.

Als organisatie Broeders van Liefde verantwoordelijk voor de uitbating van onze scholen, voorzieningen en sociale economieprojecten (het bedrijf) hopen we dat er met de nieuwe apostolisch commissaris nieuwe initiatieven zullen volgen die het welzijn van de hele congregatie wereldwijd ten goede komen. We zullen loyaal onze medewerking verlenen aan de initiatieven. Als organisatie zullen we daarnaast sowieso de bestaande goede samenwerking met de congregatie in de Belgische regio onverminderd verder zetten en we hopen dat de normalisatie van de betrekkingen ook de internationale samenwerking ten goede kan komen. We wensen de dialoog verder te zetten in alle sereniteit.

Voor de interne werking in de scholen, voorzieningen en sociale economiebedrijven in België is er geen enkele impact. 

 

Contact voor de pers: Raf De Rycke – 0477.51.62.94

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte