Zoeken

Image

Onze houding tav het Vlaams regeerakkoord en besparingsbeleid

Stilaan wordt voor de sectoren geestelijke gezondheidszorg, welzijn en onderwijs de concrete impact van het nieuwe Vlaams regeerakkoord en van de daarin geplande budgettaire maatregelen  duidelijk. 

Enerzijds toont  onze organisatie  begrip  om de besteding van de overheidsbudgetten onder controle te houden. De overheid moet over voldoende middelen beschikken voor de uitbouw van een duurzame samenleving en een schuldenlast voorkomen die op termijn verdere groei en welvaart op de helling plaatsen.

Anderzijds stellen we vast dat de geplande besparingen een bedreiging inhouden voor een kwaliteitsvolle dienstverlening in onze voorzieningen en scholen.  Publieke middelen moeten  prioritair dienen voor projecten die een maatschappelijke meerwaarde creëren voor zoveel mogelijk mensen.

In functie daarvan  vragen we  een breed maatschappelijk debat zowel over de herkomst als over de besteding van de overheidsmiddelen. Vanuit onze missie willen we aan dit debat ons steentje bijdragen en actief zoeken naar mogelijke oplossingen met alle betrokken stakeholders.

Daarom onderschrijven we de Vuurwerk-actie die door 119 Vlaamse organisaties samen wordt opgezet voor een ander beleid  in een warme, rechtvaardige en solidaire Vlaamse samenleving. Zo hopen we op begrip van de Vlaamse overheid voor de effecten van de besparingen

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte