Zoeken

Open brief aan de slachtoffers

Image

Open brief aan de slachtoffers

Beste slachtoffers,


De voorbije weken hebben wij elke aflevering van Godvergeten thuis bekeken en wij zijn stil geworden. Niets was meer voelbaar dan jullie verdriet, jullie jarenlange opgekropte gevoelens, jullie boosheid en roep om erkenning. Alles kwam binnen. Alles kwam heel erg binnen. Temeer omdat er zich veel getuigenissen in onze eigen voorzieningen hebben afgespeeld. Wij die ons richten tot de meest kwetsbare mensen in onze samenleving, mensen waar we vanuit onze missie net voor willen zorgen. Wij die zelf slachtoffers en daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag in verschillende afdelingen van onze groep behandelen en dus weten hoe belangrijk het is dat het misbruik erkend wordt en dat slachtoffers een stem krijgen.


Daarom willen we ons eerst en vooral nogmaals oprecht en uitdrukkelijk verontschuldigen voor elke vorm van seksueel misbruik in het verleden. Wat we hebben gezien en gehoord was zo verkeerd, zo alles wat onze vele medewerkers vandaag niet zijn. We verontschuldigen ons niet om schoon schip te maken. Niet om het verleden af te sluiten en te vergeten. We doen dit omdat we wat fout liep, onder ogen willen zien. En omdat we, met het oog op de toekomst, willen voorkomen dat deze geschiedenis zich ooit herhaalt. Seksueel misbruik of welke vorm van grensoverschrijdend gedrag dan ook, heeft vandaag geen plaats in onze organisatie.


Daarnaast willen we jullie ontmoeten. Als jullie dat willen tenminste. Jullie die in de reeks getuigden, maar ook alle anderen die gelijkaardige zaken meemaakten in onze voorzieningen en allen die zich naar aanleiding van deze reeks misschien nog melden. Wij willen luisteren wat we wel nog kunnen doen. En dat in zoveel gesprekken als nodig blijken te zijn. We beseffen dat we de hand vroeger en nadrukkelijker hadden moeten uitsteken, maar we geloven dat het nooit te laat is. Wij willen er nu wel zijn, daar waar we er in het verleden niet of te weinig geweest zijn.


En nu? Hoe gaan we nu verder? We hebben afgelopen weken gezien en gevoeld hoe jullie verhalen niet alleen bij ons, maar ook bij de vele duizenden medewerkers in onze organisatie een diepe indruk hebben nagelaten. Het is met veel schroom dat collega’s dezer dagen vertellen aan anderen dat ze bij Broeders van Liefde werken. Hun vertrouwen is aangetast. En als ze erop aangesproken worden door vrienden, familie, mensen in hun omgeving, dan weten ze vaak niet goed wat zeggen. Want het is met hart en ziel dat zij elke dag hun maatschappelijke rol opnemen voor patiënten, bewoners, leerlingen en cliënten. Broeders van Liefde: dat is niet meer René Stockman die na de tweede aflevering voor de zoveelste keer hooghartig, defensief en geheel uit eigen naam reageerde. Broeders van Liefde: dat zijn vandaag die vele medewerkers in zorg en onderwijs. Deze gruwel kleeft aan onze organisatie, maar dit is voor ons ook het moment om samen te komen en te kijken naar wie wij zijn en willen zijn: we zullen actief zoeken naar eventuele slachtoffers die zich nog niet meldden, kijken naar onze procedures rond grensoverschrijdend gedrag, naar de band tussen congregatie en organisatie, naar de structuur en naar de vlag waaronder we ons verbinden. En dat alles met 1 doel: dit nooit meer opnieuw laten gebeuren.


Tot slot nog dit aan Rik Devillé. Je bent vaak verguisd, in een hoek gezet en aangevallen. Maar je hield vol en je zette door opdat de slachtoffers aan wie we ons in deze brief richten, erkend zouden worden. Maar wij willen jou ook erkennen, want wat je deed en doet getuigt van moed. Moed die bij velen ontbrak.


In naam van het bestuursorgaan van Broeders van Liefde


Wil je naar aanleiding van deze brief contact met ons opnemen, dan kan dat telefonisch via 09/221.45.45 of via mail naar de mailbox centraalmeldpunt@broedersvanliefde.be die dagelijks opgevolgd wordt.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte