Zoeken

Vernieuwde uitgave van het boek 'Psychiatrie' nu beschikbaar

Image

Vernieuwde uitgave van het boek 'Psychiatrie' nu beschikbaar

Raf De Rycke (voorzitter van de organisatie Broeders van Liefde) schreef samen met Bernard Sabbe ‘Psychiatrie. Wat je moet weten’, een boek dat inmiddels aan zijn vijfde druk toe is. Omdat de sector geestelijke gezondheidszorg de laatste jaren (zoals vele andere gezondheids- en welzijnssectoren) in een stroomversnelling zit op het vlak van inhoudelijke en organisatorische evoluties drong zich een herziening van het boek op.

 

‘Psychiatrie. Wat je moet weten’ is een standaardwerk over de geestelijke gezondheidszorg. Wat is psychisch ziek zijn? Welke behandelingen bestaan er? Waar kan je terecht? Vroeg of laat krijgen we allemaal rechtstreeks of onrechtstreeks te maken met geestelijke gezondheidsproblemen. Je wordt zelf psychisch ziek, of een dierbare, of een collega. We moeten erkennen dat we allemaal niet enkel lichamelijk, maar ook psychisch kwetsbaar zijn. Het boek 'psychiatrie' biedt een overzicht van de ziektebeelden, maar ook van de geschiedenis en de organisatie van onze geestelijke gezondheidszorg, behandelingsmogelijkheden, de plaats van de psychiatrische patiënt in de samenleving en tal van andere thema's.

 

De belangrijkste actualiseringen van deze herziene versie op een rij: 

  • Er wordt meer ingegaan op een aantal thema's: nieuwe structuur van de overlegplatforms, jaarprevalentie van de psychische problematiek, evolutie naar een geïntegreerde en duurzame geestelijke gezondheidszorg, stand van zaken van de projecten art. 107 en intensifiëring, evaluatie van de geestelijke gezondheidsnetwerken, visie op het aantal psychiatrische bedden, evolutie inzake het aantal zelfdodingen, kwaliteitsmetingen en gevolgen van de COVID-19-pandemie.
  • Er wordt een update gegeven van de in Nederland ontwikkelde richtlijnen, zorgstandaarden en generieke modules voor psychiatrische zorg.
  • Ook de verdere uitbouw van de eerstelijnspsyschologische hulp komt aan bod.
  • Er gaat aandacht uit naar het voorstel tot hervorming van de wet inzake gedwongen opnames en een wettelijk kader voor vrijheidsbeperkende maatregelen.
  • Actualiseringen mbt de link tussen de maatschappelijke kost en de behoefte aan bijkomende middelen voor de geestelijke gezondheid, de effecten van preventie, omgekeerde vermaatschappelijking en de aangepaste wet inzake euthanasie.

 

Je kan ‘Psychiatrie. Wat je moet weten’ bestellen op de website van uitgeverij Lannoo

 

Eind 2021 komt een nieuw boek van Raf uit: ’Zeg het met beelden – 52 managementmetaforen die inspireren en overtuigen’ uit.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte