Zoeken

Van zorgmijding binnen Geestelijke Gezondheidszorg naar engagement binnen Assertive Outreach/bemoeizorg (Onderzoek in uitvoering)

Via het bevragen van zorgmijders, naasten, ervaringsdeskundigen en hulpverleners tracht dit onderzoek een beter inzicht te verweren in de bevorderende en hinderende factoren om sociaal kwetsbare personen met ernstige psychiatrische roblemen die zorg mijden en sociaal huren, te engageren in bemoeizorg. Op basis van deze inzichten zal een modulaire training voor hulpverleners worden ontwikkeld en geëvalueerd.

Onderzoeker:

 

Ellen Berghmans - Zorginhoudelijk coördinator SSeGA-werking  De Vliering

De onderzoeker verzorgt lezingen over dit thema.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte