Zoeken

Brakel

Basisschool Sint-Augustinus

055 42 35 79
Driehoekstraat 42a
9660
Brakel
Wie zijn we

Basisschool Sint-Augustinus heeft zowel een kleuter- als een lagere afdeling. De kleuterafdeling biedt onderwijs aan kleuters vanaf 2,5 jaar. De lagere afdeling biedt onderwijs aan van het eerste tot het zesde leerjaar.
Onze slogan is ‘Word wie je bent’. We zijn ervan overtuigd dat dit in wezen het enige is dat je te doen staat in je leven. Daarom bieden we jou onze onvoorwaardelijke steun om te worden wie je bent. We eerbiedigen jou om wie je bent, met je sterktes en zwakheden, je fouten en gebreken, je goede en minder goede kanten om te worden wie je in aanleg bent. Door je bewust te worden van je persoonlijkheid, te doen waar je hart ligt en waar je goed in bent, vergroot je je kansen om succesvol jezelf te zijn.
Wij zullen al het mogelijke doen om alle talenten en gaven die je in je hebt, te helpen ontwikkelen zodat je mag uitgroeien tot een waardevol persoon. We creëren hiertoe op onze school een klimaat van eerbied en respect waarin ieder zich thuis voelt.
 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte