Zoeken

Brakel

Kinderdagverblijf Zwalmnestje

055 42 40 43
Driehoekstraat 42B
9660
Brakel
Wie zijn we

Het Zwalmnestje is een kinderdagverblijf vergund voor 50 plaatsen en gesubsidieerd door Kind en Gezin voor de opvang van 41 kinderen tussen 0 en 3 jaar. De kinderen worden opgevangen in vier leefgroepen. Kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn eveneens welkom. Wij bieden opvang van maandag tot en met vrijdag van 07u00 tot 18u00.
Liefdevolle zorg en aandacht zijn onmisbaar in het werken met kinderen tussen 0 en 3 jaar. Kinderdagverblijf ’t Zwalmnestje wil een bijdrage leveren aan de opvoeding van deze jonge en zéér kwetsbare kinderen op een Christelijke geïnspireerde wijze.
Ieder kind krijgt maximale kansen tot zelfontplooiing. Dit in een warme, veilige en kindvriendelijke omgeving waarin ieder kind zichzelf kan zijn en geborgenheid ervaart. We trachten de kinderen respect  bij te brengen voor zichzelf, anderen en hun omgeving. We tonen respect voor de eigenheid van ieder kind en zijn familie

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte