Zoeken

 

4 SUGGESTIES VANUIT ZINZORG & PASTORAAT 

Nu de deuren van de school weer open mogen, is de verleiding groot om met z’n allen samen een versnelling hoger te gaan. We hebben lang genoeg trager, eenzamer, stiller, anders geleefd en gewerkt. We zitten boordevol energie en willen graag wat verloren tijd inhalen. Maar is die tijd echt zo verloren? Of hebben we wel iets bijgeleerd? En hebben we er stiekem deugd van gehad?

Laat ons in plaats van die versnelling hoger te gaan, nog maar even in een lagere versnelling blijven. Het is belangrijk om nu stil te staan bij wat de afgelopen periode met ons heeft gedaan en hoe het nu écht met ons gaat. In plaats van deze tijd te willen wissen, moeten we er juist de vruchten van plukken.

In wat volgt geven we 4 suggesties hoe je als school leerlingen, maar ook leerkrachten en andere medewerkers kan ondersteunen in het betekenis geven aan de afgelopen maar ook de komende periode. We bieden bij elke suggestie een korte duiding. We geven aan binnen welk spanningsveld we ons bevinden. We reiken enkele suggesties aan waarrond je kan werken en bieden inspiratie vanuit de Bijbel.  

Wat is Zinzorg & pastoraat?

Als Broeders van Liefde hebben we niet alleen oog voor het fysiek en psychisch welzijn van mensen. We willen hen ook ontmoeten en gepast en zinvol ondersteunen in hun eigen spiritueel, religieus of godsdienstig leven.

Lees meer over zinzorg & pastoraat

omgaan met eenzaamheid & verbondenheid 

1 september valt in de lente 

Terug naar school, niet op 1 september, maar op een mooie dag in de lente. Voor de meesten voelt het een beetje raar aan. Toch is starten met school in de lente niet zo uitzonderlijk. Ieder jaar starten er namelijk heel wat peuters op dat moment met naar school gaan. Alles verandert dan. Het vertrouwde, de verbondenheid met het eigen gezin, wordt aangevuld met iets nieuws. Dit zorgt mogelijks voor gevoelens van eenzaamheid, maar tegelijkertijd wordt er geïnvesteerd in nieuwe verbindingen. Er duiken nieuwe vragen, verwachtingen, verzuchtingen en verlangens op. Bovendien verschijnt niet iedereen met dezelfde mogelijkheden en kansen aan die nieuwe start. We delen dit jaar meer met die peuters dan we vermoeden. En toch duiken er ook andere vragen op dan louter vragen bij een nieuwe start. Ga ik terugvinden wat ik heb achterlaten en hoe ga ik om met wat er anders zal zijn? Zullen al mijn verwachtingen van een blij weerzien ingevuld worden of zal ik teleurgesteld worden? Als school kun je helpen bij het hervinden van vertrouwen en het betekenis geven aan dit ‘nieuw begin’. 

Ons jaarthema 'in beweging' kan een houvast bieden:

 • Bewogen worden: Sta stil bij hoe jullie de afgelopen weken hebben beleefd en waarop jullie hopen bij deze hernieuwde start. Heb aandacht voor elkaar en hoe het met elkaar gaat.
 • In beweging komen: Voorzie een warm welkom voor de leerlingen, collega’s, ouders, grootouders. Maak hier voldoende tijd en ruimte voor vrij. Veel mensen voelen de nood om bij te praten. Geef ruimte aan kinderen en jongeren om op eigen ritme bij te benen.
 • Anderen bewegen: Deel je hoop of verlangens met anderen in de klas of school en inspireer elkaar zo.
 • Bewogenheid koesteren: verzamel leuke spreuken of uitspraken gebaseerd op wat jullie willen blijven koesteren van de afgelopen tijd. 

Bijbelse inspiratie (1)

Het scheppingsverhaal vertelt ons hoe God orde schiep in wanorde en alles een nieuwe plaats en betekenis toekende.    

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg, duisternis lag over de diepte, en de Geest van God zweefde over de wateren.  (Gen 1,1-2) 

Bijbelse inspiratie (2)

Jezus vertelt een verhaal over een man met een wijngaard. De arbeiders op de wijngaard hebben niet allemaal dezelfde kansen en mogelijkheden. Ze hebben ook niet allemaal even hard en lang gewerkt en toch betaalt de eigenaar ze allemaal evenveel.  
 
(Matteüs 20,1-16)

omgaan met (veer)kracht & machteloosheid 

Graag traag

We mochten de laatste weken proeven van een vertraagd leven. De hectiek van overal op tijd geraken, het halen van deadlines, het in een kort tempo verwerken van een grote hoeveelheid impulsen, enzoverder maakte plaats voor een andere beleving. De spanning was wellicht niet weg, maar werd door velen anders beleefd. We moesten op zoek naar een nieuwe structuur om onze dag te organiseren en onze taken te doen. Misschien maakte jij van deze gelegenheid gebruik om vertraging in je leven in te bouwen om het hoofd te bieden aan de stress en onzekerheid die in de lucht hing.  

Vertragen

 • We hebben geproefd van een trager ritme, voor sommigen leuk of zelfs deugddoend, voor anderen minder. Hoe heb jij dit ervaren en wat wil je graag vasthouden?
 • Vertragen kan helpen om echt te luisteren naar de ander, maar ook naar jezelf. Tijdens de afgelopen, vertraagde weken werd je misschien geraakt. Misschien heb je wat over jezelf ontdekt. Hoe ga je hiermee om?
 • Religieuze tradities hechten veel belang aan verstilling en vertraging, omdat je dan iets in jezelf ziet.  Als dit een eigen ervaring is, begrijp je vast beter wat godsdiensten voor ogen hebben met hun praktijken.
 • We komen nu terug in ons oude ritme terecht. Hoe zie jij de komende tijd voor jou persoonlijk toch momenten van verstilling in te lassen?
 • Ook kunnen we er deugd van hebben om samen wat te vertragen. Ga met elkaar in dialoog of er nood is om (op vaste tijdstippen) verstillingsmomenten in te bouwen en hoe deze best worden vormgegeven.
 • Voor heel wat mensen in de zorg, winkelbedienden, politie… was het echter enorm druk. Ongetwijfeld voelden zijn zich dikwijls machteloos. Tegelijkertijd tonen ze veel veerkracht. Ingaan op het contrast tussen beide bewegingen kan inspiratie bieden om op een goede manier om te gaan met de  hele situatie. 

Bijbelse inspiratie

Het Bijbelboek Jacobus is niet zomaar een verhaal. Het is een brief. Jacobus vertelt in zijn brief dat de mensen eigenlijk niet zo goed bezig zijn. Vervolgens geeft hij weer wat we moeten doen om een goed leven uit te bouwen. 
 
Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. (Jacobus 1,19) 

omgaan met heelheid & gebrokenheid 

De mens kreunt, de natuur herademt 

De afgelopen periode heeft ons allemaal wat meer op onszelf en ons gezin teruggeworpen. Voor de een is het een periode van écht tijd hebben voor elkaar. Voor de ander een aanslepende tijd van veel frustraties. In wie van beide je jezelf ook herkent, je hebt ongetwijfeld wel eens gekreund: Zal ik ziek worden? Zal iemand die ik graag zie ziek worden? Waarom gebeurt dit nu? Welk effect zal dit hebben op lange tijd? Ik ben dit hier beu, he! De natuur daarentegen herademt. De aarde trilt minder, de lucht is zuiverder. Als school kun je ondersteunen bij het betekenis geven aan de coronacrisis en haar gevolgen. 

4 thema’s

 • Kwetsbaar zijn en handelen
 • Verbonden zijn en handelen
 • Rechtvaardig zijn en handelen
 • Duurzaam zijn en handelen 

 Waar en wanneer voelde jij je kwetsbaar? Op welke momenten voelde jij je echt solidair met anderen? Wanneer heb jij iets echt goed gedaan of juist erg fout gehandeld? Welke ervaring geeft jou hoop voor een goede toekomst? 

Bijbelse inspiratie

Job, een eerlijk en goed man, wordt getroffen door veel onheil en ellende. Alles wordt hem ontnomen. Hij verliest vee, knechten en kinderen. Hij wordt ziek en zijn hele lichaam doet pijn. Hij worstelt met de vraag: kom ik in opstand tegen God omdat het leven onrechtvaardig is of kijk ik diep in mezelf om te ontdekken hoe veerkrachtig ik ben? Job gaat hierover in gesprek met God en hij vloekt er op los!  

Ik roep u om hulp, maar u antwoordt niet; ik sta voor u, maar u wilt mij niet zien. U bent wreed tegen mij geworden, met al uw kracht hebt u zich tegen mij gekeerd. (Job 30,20-21) 

omgaan met leven & dood, oneindigheid & begrenzing 

Vergeet me niet 

De situatie van de afgelopen weken heeft impact op iedereen. En ook de komende tijd blijft het nog lastig. Op bezoek gaan bij je ouders of grootouders, fysiek contact met hen, een knuffel, lekker verwend worden door oma of opa, enzoverder, we moeten er nog even op wachten.  Toch weegt deze situatie het meest op mensen die  in deze periode iemand hebben verloren,  al dan niet aan corona. Afscheid nemen van iemand die je graag ziet is nooit gemakkelijk, maar in de huidige omstandigheden is het mogelijks nog minder  draaglijk. In veel gevallen gaat het om een heel onverwacht afscheid. Daarbij  was de manier van afscheid nemen misschien ook niet ideaal. Sommige mensen hebben afscheid van elkaar genomen via een smartphone of een  tablet. Geen knuffels, geen kussen. Ook de afscheidsplechtigheid was soms eigenaardig;  slechts een paar aanwezigen, ver van elkaar. Dit alles samen zorgt voor een wervelwind aan emoties en veranderingen. Als school kun je heel wat betekenen bij de verwerking van verlies en verdriet.

10 tips

 • Wees alert voor signalen
 • Luister
 • Geef correcte informatie
 • Omring de ander met genegenheid
 • Deel herinneringen
 • Wees creatief
 • Uit je eigen gevoelens
 • Bid
 • Creëer een troostplek
 • Kom samen en vier

Bijbelse inspiratie

Eén van de meest bekende liefdesverhalen uit de Bijbel is het boek Hooglied. Een jongen en een meisje zingen elkaar toe en zeggen hoeveel ze van elkaar houden. De beelden en de taal die ze daarbij gebruiken, staan soms ver van ons af, omdat het lied geschreven is in een andere tijd en een andere cultuur. De volgende woorden zijn echter heel duidelijk.  
 
Vergeet mij niet, draag mijn liefde  als een ketting op je borst, als een armband om je arm. (Hooglied 8,6) 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte