Zoeken

Wat zijn scholengemeenschappen?

Elke school van de Broeders van Liefde werkt in zijn eigen regio samen met collega-scholen, ook al zijn ze soms van een ander schoolbestuur. Ze vormen een scholengemeenschap om de krachten te bundelen voor enkele werkzaamheden die elke school apart moeilijk geregeld krijgt. Onze scholen werken ook met andere scholen samen voor een optimale leerlingenoriëntatie, studieaanbod, tewerkstelling van leerkrachten, logistieke zaken. De scholen overleggen met elkaar voor bv. oprichting van studierichtingen of vestigingsplaatsen. De overheid moedigt die samenwerking tussen scholen aan door het toekennen van extra middelen.

De scholengemeenschap is geen fusie maar een feitelijke vereniging onder leiding van een coördinerende directeur. Ze bestaat telkens voor een periode van 6 jaar. Elk school kan zijn eigenheid en pedagogisch project behouden en daarin eigen accenten leggen. De dagelijkse leiding van onze scholen blijft in handen van onze directies. Het schoolbestuur van onze scholen blijft vzw Organisatie Broeders van Liefde als enige juridische verantwoordelijke.

Er bestaan verschillende scholengemeenschappen voor basisonderwijs en secundair onderwijs.

De scholengemeenschap is eerder faciliterend voor de schoolwerking. Ouders en leerlingen hebben meestal geen rechtstreeks contact met de scholengemeenschap. De inschrijving blijft immers geregeld per school. Voor leerkrachten is het wel van belang, aangezien ze voor tewerkstelling rechten opbouwen op niveau van de scholengemeenschap en daarmee grotere kansen creëren voor tewerkstelling in de regio.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte