Zoeken

ANDERS ORGANISEREN IN HET ONDERWIJS

Anno 2023 worden we in het onderwijs met heel wat uitdagingen geconfronteerd: het lerarentekort, de onderwijskwaliteit, diversiteit, de planlast en het daarmee samenhangende welbevinden … Ik geloof dat we, om als school voldoende wendbaar te zijn om die uitdagingen het hoofd te bieden, onze bestaande structuren in vraag moeten stellen en we die moeten durven moderniseren waar nodig. Dat deden we ook in onze school.

Na een uitvoerig traject dat geïnspireerd en ondersteund werd door de mensen van de pedagogische begeleiding van Broeders van Liefde, en waarbij zowel kinderen, ouders als leerkrachten betrokken werden, gingen we in 2022 aan de slag met onze nieuwe manier van werken. Kinderen zitten hier niet langer de hele dag allemaal samen voor het schoolbord in hun eigen klasje. Eigenlijk kan het de dag van vandaag echt niet meer dat je aan al je leerlingen dezelfde leerinhoud geeft. We moeten echt rekening houden met diversiteit in al zijn vormen. Als je wil tegemoetkomen aan de zone van de naaste ontwikkeling (ZNO), en ervoor wil zorgen dat elk kind gemotiveerd is om tot leren te komen, dan kan je als school niet anders dan onderwijs op een andere manier aan te bieden.
Wij kozen er in onze school voor om af te stappen van de klassieke klassenwerking en in de plaats daarvan met 4 teams te werken. Team 4 bestaat bijvoorbeeld uit het 5de en 6de leerjaar, die elk uit 4, of in totaal 8, kleinere klassen van maximum 20 leerlingen bestaan. Elke leerkracht staat in voor de brede basiszorg voor zijn of haar klas, maar de 8 leerkrachten uit team 4 zijn samen verantwoordelijk voor alle kinderen. Dat wil niet zeggen dat zij van ’s ochtends tot ’s avonds samen lesgeven, maar ze moeten wel samen nadenken over hoe ze hun lessen klas- en leerjaaroverschrijdend kunnen aanpakken. Dat betekent dat 2 klassen soms wel eens samenzitten in hetzelfde lokaal. Daarnaast proberen we de klassikale instructie te beperken, zodat de leerlingen snel zelfstandig of in kleine groepen aan het werk kunnen. Op die manier kunnen leerkrachten bijvoorbeeld extra uitleg geven aan zij die dat nodig hebben of extra stappen zetten met de leerlingen die de leerstof al goed begrepen hebben. Voor muzikale opvoeding en techniek mixt team 4 de 8 groepen uit het 4de en 5de leerjaar zelfs volledig door elkaar. Elke leerkracht geeft dan een soort van workshop, ieder in lijn met zijn of haar talent of interesse, en de kinderen doorlopen die workshops een voor een. We zijn nu bijna een volledig schooljaar aan de slag op deze manier en ik moet zeggen: ik ben een tevreden directeur. Ik zie een gelukkig en gemotiveerd team en – minstens even belangrijk – gelukkige en gemotiveerde kinderen. —

Ann Savat
  • directeur

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte